Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 04.05.2000 Perşembe Sayı: 24039 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Petrol Ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Miktarlarının Tespitine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/541


            Petrol ürünlerinden alınan akaryakıt tüketim vergisi miktarlarının tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 4/5/2000 tarihli ve 21370 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/5/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL
Cumhurbaşkanı
Bülent ECEVİT
Başbakan

4/5/2000 Tarihli ve 2000/541 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından ilan edilen Nisan 2000 toptan eşya fiyatları indeksinde bir önceki aya göre meydana gelen değişim oranında artırılan vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Kurşunsuz benzin                       294,030 TL./Litre
    Süper benzin                           299,490 TL./Litre
    Normal benzin                          283,960 TL./Litre
    Gazyağı                                213,740 TL./Litre
    Motorin                                212,300 TL./Litre
    Marine diesel                          212,300 TL./Litre
    Kalorifer yakıtı                        61,440 TL./Kilogram
    Fuel oil çeşitleri                      12,000 TL./Kilogram
    Sıvılaştırılmış petrol gazı çeşitleri    1,600 TL./Kilogram
    (LPG, bütan, propan)

            Madde 2- Bu Karar 4/5/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.