Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 21.01.2000 Cuma Sayı: 23940 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
  
KARAR SAYISI:2000/6
    
            Ekli "Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 21/1/2000 tarihli ve 498 sayılı yazısı üzerine, 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun değişik 5 inci ve 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun değişik 13 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Süleyman DEMİREL 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair
Karar

            Madde 1- 23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 3- Tavan fiyatın uygulamaya konduğu günden başlamak üzere (önceki günler hesaba alınmaksızın) hesaplanan her son yedi günün İthal Parite Fiyatları ortalamasının fiyat değişim koridorunun dışına çıkması halinde tavan fiyat yeniden belirlenir. Yeni belirlenen tavan fiyat aynı gün saat 24:00'ten itibaren yürürlüğe girer. Hesaplamalarda, Bülten'de fiyat ilan edilen günler esas alınır.

            İthal ürünleri de bu fiyat sistemine göre fiyatlandırmaya tabi tutulur."

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.