Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Petrol Ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Miktarlarının Tespiti Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/676


            Petrol ürünlerinden alınan akaryakıt tüketim vergisi miktarlarının tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 12/5/2000 tarihli ve 22778 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/5/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Süleyman DEMİREL 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

12/5/2000 Tarihli ve 2000/676 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- Kurşunsuz, süper ve normal benzinler için 04/05/2000 tarihli ve 2000/541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen akaryakıt tüketim vergisi tutarları 09/05/2000 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

    Kurşunsuz benzin  283,000 TL./Litre
    Süper benzin      288,800 TL./Litre
    Normal benzin     273,500 TL./Litre

           Madde 2- 4503 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre 16/05/2000 tarihinde %2.6 oranında artan akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Kurşunsuz benzin                       283,000 TL./Litre
    Süper benzin                           288,800 TL./Litre
    Normal benzin                          273,500 TL./Litre
    Gazyağı                                216,650 TL./Litre
    Motorin                                199,250 TL./Litre
    Marine diesel                          199,250 TL./Litre
    Kalorifer yakıtı                        62,903 TL./Kilogram
    Fuel oil çeşitleri                      12,312 TL./Kilogram
    Sıvılaştırılmış petrol gazı çeşitleri    1,642 TL./Kilogram
    (LPG, bütan, propan)

            Madde 3- 04/05/2000 tarihli ve 2000/541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 4- Bu Kararın 1 inci maddesi 09/05/2000 tarihinde, diğer maddeleri 16/05/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.