Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 18.05.2000 Perşembe Sayı: 24053 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Petrol Ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Miktarlarının Tespitine İlişkin Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/678


            Petrol ürünlerinden alınan akaryakıt tüketim vergisi miktarlarının tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 17/5/2000 tarihli ve 23843 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/5/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

17/5/2000 Tarihli ve 2000/678 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- 12/5/2000 tarihli ve 2000/676 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 2 nci maddesinde "Kurşunsuz benzin, süper benzin, normal benzin, gazyağı ve kalorifer yakıtı" için belirlenen akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Kurşunsuz benzin  277,400 TL./Litre
    Süper benzin      283,700 TL./Litre
    Normal benzin     268,200 TL./Litre
    Gazyağı           212,600 TL./Litre
    Kalorifer yakıtı   60,538 TL./Kilogram

            Madde 2- Bu Kararın 1 inci maddesinde kalorifer yakıtı için belirlenen tutar 17/5/2000 tarihinde, diğerleri için belirlenen tutarlar 18/5/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.