Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.06.2000 Pazartesi Sayı: 24070 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Petrol Ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Miktarlarının Tespitine İlişkin Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/683


            Petrol ürünlerinden alınan akaryakıt tüketim vergisi miktarlarının tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 31/5/2000 tarihli ve 26245 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/6/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Süleyman DEMİREL 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

1/6/2000 Tarihli ve 2000/683 Sayılı Kararnamenin Eki 
KARAR           Madde 1- 17/5/2000 tarihli ve 2000/678 sayılı ile 24/5/2000 tarihli ve 2000/680 sayılı Kararnamelerle değişik 12/5/2000 tarihli ve 2000/676 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar'ın 2 nci maddesinde "Kurşunsuz benzin, süper benzin, normal benzin, motorin, marine diesel ve kalorifer yakıtı" için belirlenen akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Kurşunsuz benzin  258,800 TL./Litre
    Süper benzin      265,900 TL./Litre
    Normal benzin     250,650 TL./Litre
    Motorin           196,500 TL./Litre
    Marine diesel     196,500 TL./Litre
    Kalorifer yakıtı   49,301 TL./Kilogram

           Madde 2- Bu Kararın 1 inci maddesinde kalorifer yakıtı için belirlenen tutar 27/5/2000 tarihinde, motorin ve marine diesel için belirlenen tutar 1/6/2000 tarihinde, diğerleri için belirlenen tutarlar 30/5/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.