Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 13.06.2000 Salı Sayı: 24078 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Petrol Ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Miktarlarının Tespitine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/709


            Petrol ürünlerinden alınan akaryakıt tüketim vergisi miktarlarının tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 9/6/2000 tarihli ve 28134 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/6/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

9/6/2000 Tarihli ve 2000/709 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- 24/5/2000 tarihli ve 2000/680 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesinde "Fuel-Oil Çeşitleri" için belirlenen ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesine göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından ilan edilen Mayıs 2000 toptan eşya fiyatları indeksinde bir önceki aya göre meydana gelen değişim oranında artırılan akaryakıt tüketim vergisi tutarı aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

            Fuel oil çeşitleri  8,700.- TL./Kilogram

            Madde 2- Bu Karar 6/6/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.