Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 04.02.2000 Cuma Sayı: 23954 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
 
KARAR SAYISI:2000/71
  
            Ekli "Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 4/2/2000 tarihli ve 1137 sayılı yazısı üzerine, 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun değişik 5 inci ve 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun değişik 13 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/2/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Süleyman DEMİREL 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar            Madde 1- 23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

            "Olağandışı fiyat artışlarının piyasaya yansımasında gerekli düzenlemelerin yapılabilmesini (vergi ve fon ayarlaması gibi) teminen Tavan Fiyat hesaplanmasına esas 7 günlük sürenin 15 güne kadar uzatılması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın yetkisi dahilindedir."

            Madde 2- Aynı Kararın 17 nci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

            "c- LPG için bu Kararın 2 ve 3 üncü maddelerine göre belirlenen Tavan Fiyatın altında bir fiyatla satılması (LPG için Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu payının sıfır olduğu hallerde) söz konusu olduğunda, Tavan Fiyat ile satış fiyatı arasında oluşan rafinerilere ödenecek farklar."

            Madde 3- Bu Karar 4/2/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.