Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.06.2000 Cuma Sayı: 24081 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Petrol Ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Miktarlarının Tespitine İlişkin Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/728


            Petrol ürünlerinden alınan akaryakıt tüketim vergisi miktarlarının tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 15/6/2000 tarihli ve 29173 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/6/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

15/6/2000 Tarihli ve 2000/728 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- Fuel-oil çeşitleri için 9/6/2000 tarihli ve 2000/709 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen akaryakıt tüketim vergisi tutarları 15/6/2000 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

            Fuel oil çeşitleri  600 TL./Kilogram

            Madde 2- 4503 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre 16/6/2000 tarihinde %2.6 oranında artan akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Kurşunsuz benzin                       263,200 TL./Litre
    Süper benzin                           270,420 TL./Litre
    Normal benzin                          254,911 TL./Litre
    Gazyağı                                216,214 TL./Litre
    Motorin                                199,841 TL./Litre
    Marine diesel                          199,841 TL./Litre
    Kalorifer yakıtı                        50,139 TL./Kilogram
    Fuel oil çeşitleri                         600 TL./Kilogram
    Sıvılaştırılmış petrol gazı çeşitleri    1,670 TL./Kilogram
    (LPG, bütan, propan)

            Madde 3- Bu Kararın 1 inci maddesi 15/6/2000 tarihinde diğer maddeleri 16/6/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.