Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 27.06.2000 Salı Sayı: 24092 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Petrol Ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Miktarlarının Tespitine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/728


            Petrol ürünlerinden alınan akaryakıt tüketim vergisi miktarlarının tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 23/6/2000 tarihli ve 30697 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/6/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

23/6/2000 Tarihli ve 2000/869 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- 15/6/2000 tarihli ve 2000/728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Kurşunsuz benzin  256,070 TL./Litre
    Süper benzin      263,600 TL./Litre
    Normal benzin     248,180 TL./Litre
    Gazyağı           211,700 TL./Litre
    Kalorifer yakıtı   46,667 TL./Kilogram

            Madde 2- Bu Kararın 1 inci maddesinde benzin çeşitleri için belirlenen tutarlar 22/6/2000 tarihinde, gazyağı için belirlenen tutar 20/6/2000 tarihinde, kalorifer yakıtı için belirlenen tutar ise 21/6/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.