Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 04.07.2000 Salı Sayı: 24099 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Petrol Ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Miktarlarının Tespitine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/872


            Petrol ürünlerinden alınan akaryakıt tüketim vergisi miktarlarının tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 4/7/2000 tarihli ve 32292 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

4/7/2000 Tarihli ve 2000/872 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR           Madde 1- 15/6/2000 tarihli ve 2000/728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile motorin, marine diesel ve fuel oil çeşitleri için belirlenen, 23/6/2000 tarihli ve 2000/869 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gazyağı ve kalorifer yakıtı için belirlenen akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

    Gazyağı             203,200 TL./Litre
    Motorin             192,200 TL./Litre
    Marine Diesel       192,200 TL./Litre
    Kalorifer yakıtı     38,602 TL./Kilogram
    Fuel oil çeşitleri        0 TL./Kilogram

           Madde 2- 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından ilan edilen Haziran 2000 toptan eşya fiyatları indeksinde bir önceki aya göre meydana gelen değişim oranında artırılan vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Kurşunsuz benzin                       256,070 TL./Litre
    Süper benzin                           263,600 TL./Litre
    Normal benzin                          248,180 TL./Litre
    Gazyağı                                203,200 TL./Litre
    Motorin                                192,200 TL./Litre
    Marine Diesel                          192,200 TL./Litre
    Kalorifer yakıtı                        38,602 TL./Kilogram
    Fuel oil çeşitleri                           0 TL./Kilogram
    Sıvılaştırılmış petrol gazı çeşitleri    1,675 TL./Kilogram
    (LPG, bütan, propan)

           Madde 3- Bu Kararın 1 inci maddesinde gazyağı ve fuel oil çeşitleri için belirlenen tutarlar 29/6/2000 tarihinde kalorifer yakıtı için belirlenen tutar 30/6/2000 tarihinde, motorin ve marine diesel için belirlenen tutarlar 1/7/2000 tarihinde, diğer maddeleri 4/7/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 4- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.