Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 27.07.2000 Perşembe Sayı: 24122 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Petrol Ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Miktarlarının Tespitine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/977


            Petrol ürünlerinden alınan akaryakıt tüketim vergisi miktarlarının tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 12/7/2000 tarihli ve 33794 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

12/7/2000 Tarihli ve 2000/977 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- 4/7/2000 tarihli ve 2000/872 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 2 nci maddesi ile gazyağı için belirlenen akaryakıt tüketim vergisi tutarı aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

            Gazyağı  195,300 TL./Litre

            Madde 2- Bu Karar 8/7/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.