Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 27.07.2000 Perşembe Sayı: 24122 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Petrol Ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Miktarlarının Tespitine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/978


            Petrol ürünlerinden alınan akaryakıt tüketim vergisi miktarlarının tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 24/7/2000 tarihli ve 35447 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

24/7/2000 Tarihli ve 2000/978 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- 4/7/2000 tarihli ve 2000/872 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Benzin çeşitleri, motorin ve marine diesel için belirlenen akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

    Kurşunsuz Benzin  280,350 TL./Litre
    Süper Benzin      286,900 TL./Litre
    Normal Benzin     271,200 TL./Litre
    Motorin           181,500 TL./Litre
    Marine diesel     181,500 TL./Litre

            Madde 2- Bu Kararın 1 inci maddesinde motorin ve marine diesel için belirlenen tutarlar 20/7/2000 tarihinde, benzin çeşitleri için belirlenen tutarlar 25/7/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.