Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 02.02.2001 Cuma Sayı: 24306 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Birincil Yakıtı Doğal Gaz İkincil Yakıtı Akaryakıt Olan Elektrik Santrallarında Kullanılan Yakıtlarda Uygulanacak Akaryakıt Tüketim Vergisi Hakkında Karar'a Ek Karar

KARAR SAYISI:2001/1890


            25/9/2000 tarihli ve 2000/1306 sayılı Kararnameye ektir.             Ekli "Birincil Yakıtı Doğal Gaz İkincil Yakıtı Akaryakıt Olan Elektrik Santrallarında Kullanılan Yakıtlara Uygulanacak Akaryakıt Tüketim Vergisi Hakkında Karar'a Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 21/12/2000 tarihli ve 61960 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/1/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

Birincil Yakıtı Doğal Gaz İkincil Yakıtı Akaryakıt Olan Elektrik Santrallarında Kullanılan Yakıtlara Uygulanacak Akaryakıt Tüketim Vergisi Hakkında Karar'a Ek Karar           Madde 1- 25/9/2000 tarihli ve 2000/1306 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 1 inci maddesinde yer alan "31/12/2000" tarihli "31/12/2001" olarak değiştirilmiştir.

           Madde 2- Bu Karar 1/1/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 3- Bu Kararı Maliye ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları yürütür.