Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 02.02.2001 Cuma Sayı: 24306 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2001/1928


            Akaryakıt tüketim vergisi tutarlarının tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 9/1/2001 tarihli ve 1210 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/1/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

11/1/2001 Tarihli ve 2001/1928 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR           Madde 1- 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Gazyağı                                164,340.- TL./Litre
    Kurşunsuz benzin                       291,400.- TL./Litre
    Süper benzin                           296,800.- TL./Litre
    Normal benzin                          280,900.- TL./Litre
    Motorin                                158,950.- TL./Litre
    Marine diesel                          158,950.- TL./Litre
    Kalorifer yakıtı                        22,742.- TL./Kilogram

           Madde 2- 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan akaryakıt tüketim vergisi tutarları, aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Gazyağı                                174,250.- TL./Litre
    Kurşunsuz benzin                       304,400.- TL./Litre
    Süper benzin                           309,200.- TL./Litre
    Normal benzin                          293,000.- TL./Litre
    Fuel oil                                13,500.- TL./Kilogram

           Madde 3- 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından ilan edilen Aralık 2000 toptan eşya fiyatları indeksinde bir önceki aya göre meydana gelen değişim oranında artırılan akaryakıt tüketim vergisi tutarları, aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Kurşunsuz benzin                       309,300.- TL./Litre
    Süper benzin                           314,100.- TL./Litre
    Normal benzin                          297,700.- TL./Litre
    Gazyağı                                178,000.- TL./Litre
    Motorin                                162,550.- TL./Litre
    Marine diesel                          162,550.- TL./Litre
    Kalorifer yakıtı                        24,624.- TL./Kilogram
    Fuel oil                                14,700.- TL./Kilogram
    Sıvılaştırılmış petrol gazı çeşitleri    1,873.- TL./Kilogram
    (LPG, bütan, propan)

           Madde 4- 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan akaryakıt tüketim vergisi tutarları, aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Motorin                                175,800.- TL./Litre
    Marine diesel                          175,800.- TL./Litre
    Kalorifer yakıtı                        33,871.- TL./Kilogram
    Gazyağı                                188,600.- TL./Litre

           Madde 5- 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan akaryakıt tüketim vergisi tutarları, aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Kurşunsuz benzin                       306,750.- TL./Litre
    Süper benzin                           312,450.- TL./Litre
    Normal benzin                          296,350.- TL./Litre
    Motorin                                180,600.- TL./Litre
    Marine diesel                          180,600.- TL./Litre

           Madde 6- Bu kararın 1 inci maddesinde gazyağı için belirlenen tutar 13/12/2000 tarihinde, benzin çeşitleri için belirlenen tutarlar 15/12/2000 tarihinde, motorin, marine diesel ve kalorifer yakıtı için belirlenen tutarlar 19/12/2000 tarihinde; 2 nci maddesinde gazyağı için belirlenen tutar 22/12/2000 tarihinde, benzin çeşitleri ve fuel oil için belirlenen tutarlar 03/01/2001 tarihinde; 3 üncü maddesinde tüm ürünler için belirlenen tutarlar 04/01/2001 tarihinde; 4 üncü maddesinde motorin, marine diesel, kalorifer yakıtı için belirlenen tutarlar 05/01/2001 tarihinde, gazyağı için belirlenen tutar 10/01/2001 tarihinde; 5 nci maddesindeki benzin çeşitleri için belirlenen tutarlar 12/01/2001 tarihinde, motorin ve marine diesel için belirlenen tutarlar ise 17/01/2001 tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 7- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.