Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.02.2001 Perşembe Sayı: 24319 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2001/1961


            Akaryakıt tüketim vergisi tutarlarının tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 5/2/2001 tarihli ve 7157 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/2/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

5/2/2001 Tarihli ve 2001/1961 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesinin, birinci fıkrasında yer alan akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Fuel oil           19,100.- TL./Kilogram
    Kurşunsuz benzin  298,400.- TL./Litre
    Süper benzin      304,200.- TL./Litre
    Normal benzin     288,150.- TL./Litre

            Madde 2- 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Kurşunsuz benzin  293,650.- TL./Litre
    Süper benzin      299,650.- TL./Litre
    Normal benzin     283,650.- TL./Litre

            Madde 3- 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan akaryakıt tüketim vergisi tutarları Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından ilan edilen Ocak 2001 toptan eşya fiyatları indeksindeki değişime göre aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Kurşunsuz benzin                       299,900.- TL./Litre
    Süper benzin                           305,850.- TL./Litre
    Normal benzin                          289,600.- TL./Litre
    Gazyağı                                193,400.- TL./Litre
    Motorin                                185,100.- TL./Litre
    Marine diesel                          185,100.- TL./Litre
    Kalorifer yakıtı                        36,183.- TL./Kilogram
    Fuel oil 6                              20,650.- TL./Kilogram
    Sıvılaştırılmış petrol gazı çeşitleri    1,873.- TL./Kilogram
    (LPG, bütan, propan)

            Madde 4- Bu Kararın 1 inci maddesinde fuel oil için belirlenen tutar 20/1/2001 tarihinde, benzin çeşitleri için belirlenen tutarlar 23/1/2001 tarihinde, 2 nci maddesinde benzin çeşitleri için belirlenen tutarlar 3/2/2001 tarihinde, 3 üncü maddesinde tüm ürünler için belirlenen tutarlar 4/2/2001 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.