Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 23.03.2001 Cuma Sayı: 24351 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2001/2067


            Akaryakıt tüketim vergisi tutarlarının tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 23/2/2001 tarihli ve 011249 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/2/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

23/2/2001 Tarihli ve 2001/2067 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Motorin           176,900.- TL./Litre
    Marine diesel     176,900.- TL./Litre
    Fuel oil           14,800.- TL./Kilogram
    Kurşunsuz benzin  289,500.- TL./Litre
    Süper benzin      295,850.- TL./Litre
    Normal benzin     279,800.- TL./Litre

            Madde 2- Bu Kararın 1 inci maddesinde motorin, marine diesel ve fuel-oil için belirlenen tutarlar 10/2/2001 tarihinde, benzin çeşitleri için belirlenen tutarlar ise 14/2/2001 tarihinde, yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.