Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 22.03.2001 Perşembe Sayı: 24350 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

KARAR SAYISI:2001/2068


           Ekli "Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 23/2/2001 tarihli ve 2390 sayılı yazısı üzerine, 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun değişik 5 inci ve 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun değişik 13 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/2/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

           Madde 1- 23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı Kararnamenin eki Karar'a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

           "Geçici Madde 1- Tavan Fiyatın uygulamaya konduğu günden başlamak üzere (önceki günler hesaba alınmaksızın) 13/3/2001 tarihine kadar;

           LPG ve benzinler için hesaplanan son ondört günün,

           Gazyağı ve kalorifer yakıtı için hesaplanan son onbeş günün,

           Motorin ve Fuel oiller için hesaplanan son onaltı günün,

           İthal Parite Fiyatları ortalamasının fiyat değişim koridorunun dışına çıkması halinde Tavan Fiyat yeniden belirlenir. Yeni belirlenen Tavan Fiyat aynı gün saat 24:00'den itibaren yürürlüğe girer. Hesaplamalarda, Bülten'de fiyat ilan edilen günler esas alınır.

           Bakanlar Kurulu gerekirse yukarıda belirtilen sürenin dolmasından önce Tavan Fiyat değişimine karar verebilir.

           İthal ürünleri de bu fiyat sistemine göre fiyatlandırmaya tabi tutulur."

           Madde 2- Bu Karar 23/2/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 3- Bu Kararı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı yürütür.