Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 04.04.2001 Çarşamba Sayı: 24363 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

KARAR SAYISI:2001/2134


            Ekli "Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 27/2/2001 tarihli ve 2525 sayılı yazısı üzerine, 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun değişik 5 inci ve 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun değişik 13 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/2/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar           Madde 1- 23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı Kararnamenin eki Karar'a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            "Geçici Madde 2- Petrol ürünlerinin tavan fiyatları, bir ABD doları 910,535.- TL. olarak esas alınmak suretiyle 28/2/2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

            LPG                         272,915.- TL./KG
            Kurşunsuz Benzin            196,972.- TL./LT
            Süper Benzin                190,745.- TL./LT
            Normal Benzin               183,359.- TL./LT
            Gazyağı                     169,563.- TL./LT
            Motorin                     176,724.- TL./LT
            Kalorifer Yakıtı            131,768.- TL./KG
            Fuel oil                     97,068.- TL./KG

            Bundan sonraki tavan fiyat değişimi LPG, gazyağı, motorin, kalorifer yakıtı, fuel oil için 24/2/2001, benzinler için 27/2/2001 tarihleri esas alınmak üzere 98/10745 sayılı Kararname çerçevesinde yapılacaktır.

           Madde 2- Bu Karar 28/2/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 3- Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.