Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 21.04.2001 Cumartesi Sayı: 24380 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2001/2201


            Akaryakıt tüketim vergisi tutarlarının tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 20/3/2001 tarihli ve 015122 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/3/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

22/3/2001 Tarihli ve 2001/2201 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Kurşunsuz benzin                       297,027 TL./Litre
    Süper benzin                           303,542 TL./Litre
    Normal benzin                          287,075 TL./Litre
    Gazyağı                                198,428 TL./Litre
    Motorin                                181,499 TL./Litre
    Marine diesel                          181,499 TL./Litre
    Kalorifer yakıtı                        37,124 TL./Kilogram
    Fuel oil                                15,185 TL./Kilogram
    Sıvılaştırılmış petrol gazı çeşitleri    1,922 TL./Kilogram
    (LPG, bütan, propan)

            Madde 2- 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Fuel oil                                     0 TL./Kilogram

            Madde 3- Bu Kararın 1 inci maddesindeki ürünler için belirlenen tutarlar 4/3/2001 tarihinde, 2 nci maddesinde fuel oil için belirlenen tutar ise 15/3/2001 tarihinde, yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.