Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 26.04.2001 Perşembe Sayı: 24384 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2001/2308


            Akaryakıt tüketim vergisi tutarlarının tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 4/4/2001 tarihli ve 018309 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/4/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

5/4/2001 Tarihli ve 2001/2308 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Kurşunsuz benzin                       356,500.- TL./Litre
    Süper benzin                           364,000.- TL./Litre
    Normal benzin                          344,500.- TL./Litre
    Gazyağı                                254,000.- TL./Litre
    Motorin                                220,000.- TL./Litre
    Marine diesel                          220,000.- TL./Litre
    Kalorifer yakıtı                        74,000.- TL./Kilogram
    Fuel oil                                36,250.- TL./Kilogram
    Sıvılaştırılmış petrol gazı çeşitleri  120,000.- TL./Kilogram
    (LPG, bütan, propan)

            Madde 2- 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Fuel oil                                 1,400.- TL./Kilogram

            Madde 3- Bu Kararın 1 inci maddesindeki tüm ürünler için belirlenen tutarlar 4/4/2001 tarihinde, 2 nci maddesinde fuel oil için belirlenen tutar ise 5/4/2001 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.