Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 25.05.2001 Cuma Sayı: 24412 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2001/2382


            Akaryakıt tüketim vergisi tutarlarının tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 5/5/2001 tarihli ve 24761 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/5/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

14/5/2001 Tarihli ve 2001/2382 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR


            Madde 1- 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Gazyağı                                278,300.- TL./Litre
    Motorin                                240,500.- TL./Litre
    Marine diesel                          240,500.- TL./Litre
    Kalorifer yakıtı                        95,000.- TL./Kilogram
    Sıvılaştırılmış petrol gazı çeşitleri  138,000.- TL./Kilogram
    (LPG, bütan, propan)

            Madde 2- 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan akaryakıt tüketim vergisi tutarları Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından ilan edilen Nisan 2001 toptan eşya fiyatları indeksindeki değişime göre aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Kurşunsuz benzin                       424,500.- TL./Litre
    Süper benzin                           431,500.- TL./Litre
    Normal benzin                          409,500.- TL./Litre
    Gazyağı                                311,500.- TL./Litre
    Motorin                                270,800.- TL./Litre
    Marine diesel                          270,800.- TL./Litre
    Kalorifer yakıtı                       113,000.- TL./Kilogram
    Fuel oil 6                              15,000.- TL./Kilogram
    Sıvılaştırılmış petrol gazı çeşitleri  185,000.- TL./Kilogram
    (LPG, bütan, propan)

            Madde 3- Bu Kararın 1 inci maddesinde sıvılaştırılmış petrol gazı çeşitleri için belirlenen tutar 25/04/2001 tarihinde, motorin ve marine diesel için belirlenen tutar 27/04/2001 tarihinde, Gazyağı için belirlenen tutar 01/05/2001 tarihinde, kalorifer yakıtı için belirlenen tutar 02/05/2001 tarihinde, ikinci maddesinde tüm ürünler için belirlenen tutarlar ise 04/05/2001 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.