Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 27.06.2001 Çarşamba Sayı: 24445 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2001/2582


            Akaryakıt tüketim vergisi tutarlarının tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 6/6/2001 tarihli ve 030950 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/6/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

  
6/6/2001 Tarihli ve 2001/2582 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR


            Madde 1- 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Kurşunsuz benzin                       449,000.- TL./Litre
    Süper benzin                           455,000.- TL./Litre
    Normal benzin                          432,000.- TL./Litre
    Motorin                                291,200.- TL./Litre
    Marine diesel                          291,200.- TL./Litre

            Madde 2- 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan akaryakıt tüketim vergisi tutarları Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından ilan edilen Mayıs 2001 toptan eşya fiyatları indeksindeki değişime göre aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Kurşunsuz benzin                       477,287.- TL./Litre
    Süper benzin                           483,665.- TL./Litre
    Normal benzin                          459,216.- TL./Litre
    Gazyağı                                331,125.- TL./Litre
    Motorin                                309,546.- TL./Litre
    Marine diesel                          309,546.- TL./Litre
    Kalorifer yakıtı                       120,119.- TL./Kilogram
    Fuel oil 6                              20,500.- TL./Kilogram
    Sıvılaştırılmış petrol gazı çeşitleri  196,655.- TL./Kilogram
    (LPG, bütan, propan)

            Madde 3- 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Kurşunsuz benzin                       497,500.- TL./Litre
    Süper benzin                           503,500.- TL./Litre
    Normal benzin                          479,500.- TL./Litre

            Madde 4- Bu Kararın 1 inci maddesinde motorin ve marine diesel için belirlenen tutarlar 10/05/2001 tarihinde, benzin çeşitleri için belirlenen tutarlar 25/05/2001 tarihinde, 2 nci maddesinde, sıvılaştırılmış petrol gazı çeşitleri için belirlenen tutar 05/06/2001 tarihinde, diğer ürünler için belirlenen tutarlar 04/06/2001 tarihinde, 3 üncü maddesinde benzin çeşitleri için belirlenen tutarlar ise 06/06/2001 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.