Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 30.05.1999 Pazar Sayı: 23710 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
   
KARAR SAYISI:99/12886
     
            Ekli "Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 20/5/1999 tarihli ve 3199 sayılı yazısı üzerine, 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun değişik 5 inci ve 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun değişik 13 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/5/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                              Süleyman DEMİREL 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
 

HAMPETROL VE PETROL ÜRÜNLERİNİN ALIM, SATIM, FİYATLANDIRMA ESASLARI İLE AKARYAKIT FİYAT İSTİKRAR FONU'NUN İŞLEYİŞİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 

            Madde 1- 23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı Kararnamenin eki Kararın 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Diğer Solventler (Çözücü) için 15,000.- TL./Kg" ibaresinden sonra gelmek üzere "Baz Yağlar için 50,000.- TL./Kg" ibaresi eklenmiştir. 

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.