Bakanlar kurulu Kararları  
 
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 98/11795
Konu 
:
6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun Değişik 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka 
ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetleri Hakkındaki Kararnamenin Eki Kararda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
Karar Sayısı: 98/11591 
Konu 
:
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetinin Tespitine İlişkin Karar