Askerlik ve Emniyet Mevzuatı  

 BAKANLAR KURULU KARARLARI

 
Karar Sayısı: 99/13913
Konu 
:
Orman Ürünlerinin Tahsisli Satışları Hakkında Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar