Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.12.2000 Cuma Sayı: 24254 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Geçici Vergi Dönemleri ile Beyan ve Ödeme Sürelerine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/1514

 
            Geçici vergi dönemleri ile beyan ve ödeme sürelerine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 20/10/2000 tarihli ve 47956 sayılı yazısı üzerine, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 120 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/10/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  
Ahmet  Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 
         Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

25/10/2000 Tarihli ve 2000/1514 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesinde yer alan geçici vergi dönemleri üçer ay, beyan ve ödeme süreleri ise üçer aylık dönemi izleyen ikinci ayın 15 inci günü akşamı olarak yeniden belirlenmiştir.

            Madde 2- Bu Karar hükümleri 1/1/2001 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.