Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 02.12.2000 Cumartesi Sayı: 24248 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili 95/6430 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/1591

 
            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 12/1/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 3/11/2000 tarihli ve 50926 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 51 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/11/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Ahmet  Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 
          Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

7/11/2000 Tarihli ve 2000/1591 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- 12/1/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan parantez içi hüküm, "(Erzurum, Diyarbakır ve Sakarya hariç)" şeklinde değiştirilmiştir.

            Madde 2- Bu Karar 6/3/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.