Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 25.04.2000 Salı Sayı: 24030 (2. Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Geçici Vergi Dönemleri ile Beyan ve Ödeme Sürelerine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/329

            Geçici vergi dönemleri ile beyan ve ödeme sürelerine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 30/3/2000 tarihli ve 14233 sayılı yazısı üzerine, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 120 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 31/3/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  

Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
          Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

31/3/2000 Tarihli ve 2000/329 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR


            Madde 1- 31/12/2000 tarihine kadar uygulanmak üzere, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesinde yer alan geçici vergi dönemleri üçer ay, beyan ve ödeme süreleri ise üçer aylık dönemi izleyen ikinci ayın 15 inci günü akşamı olarak yeniden belirlenmiştir.

            Madde 2- Bu Karar hükümleri 1/7/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.