Bakanlar Kurulu Kararı

 

Resmi Gazete: 27.12.2001 Perşembe Sayı: 24621 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:

Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31 ve 103 üncü Maddelerinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Karar

KARAR SAYISI:2001/3398

 
            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31 ve 103 üncü maddelerinde yer alan tutarlarla ilgili ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 22/11/2001 tarihli ve 062965 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 31 ve mükerrer 123 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/11/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Başbakan

 

 

 

 

 

D.BAHÇELİ

Devlet Bak.ve

Başb.Yrd.

H.H.ÖZKAN

Devlet Bak.ve

Başb.Yrd.

M.YILMAZ

Devlet Bak.ve

Başb.Yrd.

K.DERVİŞ

Devlet Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.T.TOSKAY

Devlet Bakanı

M.KEÇECİLER

Devlet Bakanı

F.ÜNLÜ

Devlet Bakanı V.

F.BAL

Devlet Bakanı

 

 

 

 

N.ARSEVEN

Devlet Bakanı

M.YILMAZ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı

Dr.Y.KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

 

 

 

 

H.GEMİCİ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ

Devlet Bakanı

E.S.GAYDALI

Devlet Bakanı

F.ÜNLÜ

Devlet Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.A.ÇAY

Devlet Bakanı

M.YILMAZ

Devlet Bakanı V.

Prof.Dr.H.S.TÜRK

Adalet Bakanı

S.ÇAKMAKOĞLU

Milli Savunma

Bakanı

 

 

 

 

R.K.YÜCELEN

İçişleri Bakanı

İ.CEM

Dışişleri Bakanı

S.ORAL

Maliye Bakanı

M.BOSTANCIOĞLU

Milli Eğitim

Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.A.AKCAN

Bayındırlık ve

İskan Bakanı

Doç.Dr.O.DURMUŞ

Sağlık Bakanı

O.VURAL

Ulaştırma Bakanı

Prof.Dr.H.Y.GÖKALP

Tarım ve Köyişleri

Bakanı

 

 

 

 

Y.OKUYAN

Çalışma ve Sos.

Güv.Bakanı

A.K.TANRIKULU

Sanayi ve Ticaret

Bakanı

Z.ÇAKAN

Enerji ve Tabii

Kay.Bakanı

M.İ.TALAY

Kültür Bakanı

 

 

 

 

M.TAŞAR

Turizm Bakanı

Prof.Dr.N.ÇAĞAN

Orman Bakanı

M.BOSTANCIOĞLU

Çevre Bakanı V.

 

 

 

 

27/11/2001 Tarihli ve 2001/3398 Sayılı

Kararnamenin Eki

KARAR


            Madde 1-  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan gayrimenkul sermaye iradı istisnasına ilişkin tutar, 2002 takvim yılında uygulanmak üzere 950,000,000.- lira olarak tespit edilmiştir.

 

            Madde 2- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23/8 inci maddesinde yer alan hizmet erbabına işyeri veya işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2002 takvim yılında uygulanmak üzere 4,500,000.- lira olarak tespit edilmiştir.

 

            Madde 3- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan özel indirim tutarları, 1/1/2002 tarihinden itibaren elde edilen ücretlere uygulanmak üzere, günde (1,000,000.-), ayda (30,000,000.-), yılda (360,000,000.-) lira olarak tespit edilmiştir.

            Özel indirim tutarları; Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde günde (1,400,000.-), ayda (42,000,000.-), yılda (504,000,000.-) lira olarak uygulanır.

 

            Madde 4- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi gelir dilimleri tutarları artırılarak, 2002 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

            3,800,000,000.- liraya kadar ...................................................................... %15

            9,500,000,000.- liranın 3,800,000,000.- lirası için 570,000,000.- lira, fazlası ................... %20

            19,000,000,000.- liranın 9,500,000,000.- lirası için 1,710,000,000.- lira, fazlası ................ %25

            47,500,000,000.- liranın 19,000,000,000.- lirası için 4,085,000,000.- lira, fazlası ............... %30

            95,000,000,000.- liranın 47,500,000,000.- lirası için 12,635,000,000.- lira, fazlası .............. %35

            95,000,000,000.- liradan fazlasının 95,000,000,000.- lirası için 29,260,000,000.- lira, fazlası ... %40

            Oranında vergilendirilir.

 

            Madde 5- Bu Karar 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

            Madde 6- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.