Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 29.06.2002 Cumartesi Sayı: 24800 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının 8 Numaralı Bendinde Yer Alan Ödemelerden Yapılacak Vergi Tevkifatı Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2002/4369

 
             31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendinde yer alan ödemelerden yapılacak vergi tevkifatı hakkındaki ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 24/6/2002 tarihli ve 029069 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 94 ncü maddesinin 12/6/2002 tarihli ve 4761 sayılı Kanunla değişik 5 inci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/6/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

 

 

 

Bülent ECEVİT

Başbakan

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ

Devlet Bak.ve Başb.Yrd. V.

H.H.ÖZKAN

Devlet Bak.ve Başb.Yrd.

M.YILMAZ

Devlet Bak.ve Başb.Yrd.

Prof.Dr.N.ÇAĞAN

Devlet Bakanı V.

 

 

 

 

 

F.BAL

Devlet Bakanı V.

M.KEÇECİLER

Devlet Bakanı

Prof.Dr.Ş.S.GÜREL

Devlet Bakanı

F.BAL

Devlet Bakanı

 

 

 

 

N.ARSEVEN

Devlet Bakanı

M.YILMAZ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı

Dr.Y.KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

 

 

 

 

H.GEMİCİ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ

Devlet Bakanı

E.S.GAYDALI

Devlet Bakanı

F.ÜNLÜ

Devlet Bakanı

 

 

 

 

Dr.R.DOĞRU

Devlet Bakanı

R.ÖNAL

Devlet Bakanı

Prof.Dr.H.S.TÜRK

Adalet Bakanı

S.ÇAKMAKOĞLU

Milli Savunma Bakanı

 

 

 

 

R.K.YÜCELEN

İçişleri Bakanı

İ.CEM

Dışişleri Bakanı

S.ORAL

Maliye Bakanı

M.BOSTANCIOĞLU

Milli Eğitim Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.A.AKCAN

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Doç.Dr.O.DURMUŞ

Sağlık Bakanı

Prof.Dr.A.AKCAN

Ulaştırma Bakanı V.

Prof.Dr.H.Y.GÖKALP

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

Y.OKUYAN

Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı

 

Prof.Dr.H.Y.GÖKALP

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

Z.ÇAKAN

Enerji ve Tabii Kay.Bakanı

 

M.İ.TALAY

Kültür Bakanı

 

 

 

 

M.TAŞAR

Turizm Bakanı

Prof.Dr.N.ÇAĞAN

Orman Bakanı

F.AYTEKİN

Çevre Bakanı

 

 

 

 

25/6/2002 Tarihli ve 2002/4369 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR


             Madde 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun değişik 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendinde yazılı ödemelerden; bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizlerden %16 oranında tevkifat yapılır.

             Bu oran, 1/7/2002 tarihinden önce yapılmış olup vadesi bu tarihten sonra biten işlemlere ödenen faizler için %0 olarak uygulanır.

 

             Madde 2- Bu Karar 1/7/2002 tarihinde yürürlüğe girer.

 

             Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.