Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 31.12.1997 Çarşamba Sayı: 23217 (Asıll) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          :    Özel İndirim Tutarlarının Değiştirilmesine Dair Karar 
KARAR SAYISI:97/10416
 
            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan özel indirim tutarları ile ilgili ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 22/12/1997 tarihli ve 55924 sayılı yazısı üzerine, adıgeçen Kanunun 31 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/12/1997 tarihinde  
kararlaştırılmıştır. 
Cumhurbaşkanı
Süleyman DEMİREL
Başbakan 
Mesut YILMAZ 
24/12/1997 Tarihli ve 97/10416 Sayılı Kararnamenin Eki 
KARAR
            Madde 1- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan özel indirim tutarları, 1998 ve müteakip takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere, günde (315,000), ayda (9,450,000), yılda (113,400,000) lira olarak yeniden tespit edilmiştir.  

            Özel indirim tutarları; Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde günde, (420,000), ayda (12,600,000), yılda (151,200,000) lira olarak uygulanır. 

Madde 2- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.