Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 28.11.1998 Cumartesi Sayı: 23537 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          :  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 31 inci Maddesinde Yer Alan Özel İndirim 
                                      tutarının Tespitine İlişkin Karar
  
KARAR SAYISI:98/12030
  
            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 31 inci maddesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 17/11/1998 tarihli ve 41620 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/11/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 
Süleyman DEMİREL
Cumhurbaşkanı
Mesut YILMAZ 
Başbakan 
  
17/11/1998 Tarihli ve 98/12030 Sayılı Kararnamenin Eki  
K A R A R  

           Madde 1- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan özel indirim tutarları, 1999 ve müteakip takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere, günde (500.000), ayda (15.000.000), yılda (180.000.000) lira olarak yeniden tespit edilmiştir.

           Özel indirim tutarları; Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde günde (700.000), ayda (21.000.000), yılda (252.000.000) lira olarak uygulanır.

            Madde 2- Bu Karar 1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.