Vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 11.12.1998 Cuma Sayı: 23550 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          :193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 54 üncü Maddesinde Yer Alan İşletme Büyüklüğü
                                    Ölçülerinin Tespitine İlişkin Karar
  
KARAR SAYISI:98/12095
     
             193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 54 üncü maddesinde yer alan işletme büyüklüğü ölçülerinin tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu'nun teklifine dayanan Maliye Bakanlığı'nın 23/11/1998 tarihli ve 042659 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/11/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

                                                                                                              Süleyman DEMİREL
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI
            Mesut YILMAZ
            Başbakan
 

26/11/1998 Tarihli ve 98/12095 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR
            Madde 1- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 54 üncü maddesinde yer alan işletme büyüklüğü ölçüleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

            A) Arazi üzerinde yapılan zirai faaliyetlerde:

            1 inci grup: Hububat ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı; taban arazide 900, kıraç arazide 1700 dönüm;

            2 nci grup: Bakliyat, afyon, susam, keten, kendir ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 1000 dönüm;

            3 üncü grup: Ayçiçeği ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 950 dönüm;

            4 üncü grup: Pamuk ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 400 dönüm;

            5 inci grup: Çeltik ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 300 dönüm;

            6 ncı grup: Pancar ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 300 dönüm;

            7 nci grup: Patates, soğan, sarımsak ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 dönüm;

            8 inci grup: Çay ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 150 dönüm (Mahsul verebilecek hale gelmeyenler hariç);

            9 uncu grup: Tütün ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 dönüm;

            10 uncu grup: Sebze ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 dönüm;

            11 inci grup: Sera ve çiçekçilik ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 8 dönüm;

            12 nci grup: Kavun ve karpuz ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 300 dönüm;

            13 üncü grup: Meyve verebilecek hale gelmiş fındık ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 250 dönüm;

            14 üncü grup: Meyve verebilecek hale gelmiş bağ ve incir ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 250 dönüm;

            15 inci grup: Meyve verebilecek hale gelmiş antep fıstığında 2500 ağaç;

            16 ncı grup:  Meyve verebilecek hale gelmiş zeytinliklerde 4500 ağaç;

            17 nci grup: Meyve verebilecek hale gelmiş narenciyede 1500 ağaç;

            18 inci grup: Meyve verebilecek hale gelmiş elmada 2000 ağaç;

            19 uncu grup: Muz ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 30 dönüm;

            20 nci grup: Meyve verebilecek hale gelmiş kayısıda 2000 ağaç;

            21 inci grup: Meyve verebilecek hale gelmiş armut, kiraz, vişne, şeftalide 2000 ağaç;

            22 nci grup: Diğer meyve ve ürün ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 100 dönüm, yer fıstığı 350 dönüm (Meyve ve ürün verebilecek hale gelmeyenler ile palamut hariç);

            23 üncü grup: Büyükbaş hayvan sayısı 150 adet (İş hayvanları ile iki yaşından küçük, büyükbaş hayvanlar hariç);

            24 üncü grup: Küçükbaş hayvan sayısı 750 adet (Bir yaşından küçük, küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları hariç);

            B) Arazi üzerinde yapılmayan zirai faaliyetler ile kara ve su avcılığında:

            1 inci grup: Deniz ve iç su balıkları yetiştiriciliği;

            a) Denizlerdeki sınırları belirlenebilen üretim alanlarında yapılan balık yetiştiriciliğinde (ağ, kafes vb.) 750 m2
            b) İç su balıkları yetiştiriciliğinde sınırları belirlenebilen havuz (beton, toprak vb.), göl, gölet ve baraj gölleri gibi üretim alanlarında 900 m2,

            2 nci grup: Denizlerde yapılan balık avcılığında toplam tekne boyu 20 metre;

            3 üncü grup: Arıcılık ziraatinde kovan sayısı 500 adet;

            4 üncü grup: İpek böcekçiliği ziraatinde kutu sayısı 500 adet;

            Madde 2- Bu Karar 1/1/1999 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.