Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 30.11.1999 Salı Sayı: 23892 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 31 ve 103 üncü Maddelerine İlişkin Karar
 
KARAR SAYISI:99/13645
 
            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 31 ve 103 üncü maddelerine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 27/11/1999 tarihli ve 51932 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 31 ve mükerrer 123 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/11/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
           Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

27/11/1999 TARİHLİ VE 99/13645 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
KARAR

            Madde 1- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan özel indirim tutarları, 2000 ve müteakip takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere, günde (625,000), ayda (18,750,000), yılda (225,000,000) lira olarak yeniden tespit edilmiştir.

            Özel indirim tutarları; Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde günde (875,000), ayda (26,250,000), yılda (315,000,000) lira olarak uygulanır.

            Madde 2- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi gelir dilimleri tutarları artırılarak, 2000 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

            Gelir vergisine tabi gelirler,

 2,500,000,000  liraya   kadar ................................................................                                     %15
 6,250,000,000  liranın                    2,500,000,000  lirası için      375,000,000 lira, fazlası .....%20
12,500,000,000 liranın                    6,250,000,000  lirası için   1,125,000,000 lira, fazlası .....%25
31,250,000,000 liranın                  12,500,000,000  lirası için   2,687,500,000 lira, fazlası .....%30
62,500,000,000 liranın                   31,250,000,000 lirası için   8,312,500,000 lira, fazlası ......%35
62,500,000,000 liradan fazlasının 62,500,000,000 lirası için 19,250,000,000 lira, fazlası ..    %40

           Oranında vergilendirilir.

            Madde 3- Bu Karar 1/1/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.