Bakanlar kurulu Kararları
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2006/11449
Konu 
:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 10/12/2003 Tarihli ve 2003/6577 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 2005/9266
Konu 
:
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 30/12/1993 Tarihli ve 93/5148 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2004/8295
Konu 
:
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, Mükerrer 80, 82, 86 ve Mükerrer 121 inci Maddelerinde Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile İlgili Ekli Karar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2003/6578
Konu 
:
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 19, 21, 23/8, Mükerrer 80, 82, 86/1-d ve 103 üncü Maddelerinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Karar

Karar Sayısı: 2003/6577
Konu 
:
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2003/5590
Konu 
:
193 Sayılı / Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 93/5148 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2003/5383
Konu 
:
4761 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 20 nci Maddesi ile 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü Maddesi Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2002/5000
Konu 
:
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/8, 31 ve 103 üncü Maddelerinde Yer Alan Tutarlar ile Yine Aynı Kanunun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkında 30/12/1993 Tarihli ve 93/5148 Sayılı Kararnamenin Eki Karar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2002/4369
Konu 
:
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının 8 Numaralı Bendinde Yer Alan Ödemelerden Yapılacak Vergi Tevkifatı Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2001/3398
Konu 
:
Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31 ve 103 üncü Maddelerinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Karar

Karar Sayısı: 2000/1713
Konu 
:
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Değişik 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1689
Konu 
:
Gelir Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkında 93/5148 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2000/1514
Konu 
:
Geçici Vergi Dönemleri ile Beyan ve Ödeme Sürelerine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2000/1591
Konu 
:
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili 95/6430 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2000/329
Konu 
:
Geçici Vergi Dönemleri ile Beyan ve Ödeme Sürelerine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 99/13646
Konu 
:
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Değişik 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkında 30/12/1993 Tarihli ve 93/5148 Sayılı Kararnamenin Eki Karar ile Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Tevkifata Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak Tevkifat Nispetleri Hakkında 30/12/1993 Tarihli ve 93/5147 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 

Karar Sayısı: 99/13645
Konu 
:
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 31 ve 103 üncü Maddelerine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 99/13231
Konu 
:
Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Tevkifata Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 93/5147 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 99/13230
Konu 
:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Değişik 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 93/5148 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Karar

Karar Sayısı: 99/12623
Konu 
:
- Bazı Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Dair Karar 
- Vergi Tevkifat Oranlarında Yapılan Değişiklikler

Karar Sayısı: 98/12225
Konu 
:
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Değişik 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 30/12/1993 Tarihli ve 93/5148 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 98/12095
Konu 
:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 54 üncü Maddesinde Yer Alan İşletme Büyüklüğü
Ölçülerinin Tespitine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 98/12030
Konu 
:
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 31 inci Maddesinde Yer Alan Özel İndirim tutarının Tespitine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 98/11794
Konu 
:
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Değişik 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat
Nispetleri Hakkında Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 98/11601
Konu 
:
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 4369 Sayılı Kanunla Değişik 94 üncü Maddesinde
Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar

Karar Sayısı: 98/11593
Konu 
:
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Değişik 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat 
Nisbetleri Hakkındaki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 98/11465
Konu 
:
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Değişik 94 üncü Maddesinde yer Alan Tevkifat
nispetlerini Hakkında 30/12/1993 Tarihli ve 93/5148 sayılı Kararnamenin Eki Karar'da
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 98/10885
Konu 
:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 46 ncı Maddesinde Yer Alan Götürü Usule Tabi Olan Mükelleflerin Safi Kazanç Tutarlarının Hesaplanmasına Esas Oranlarla İlgili Karar

Karar Sayısı: 97/10421
Konu 
:
Gelir Vergisi Kanununun Değişik 94. Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerinin Değiştirilmesine Dair Karar

Karar Sayısı: 97/10418
Konu 
:
Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Tevkifata Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak 
Tevkifat Nispetlerinin Değiştirilmesine Dair Karar

Karar Sayısı: 97/10416
Konu 
:
Özel İndirim Tutarlarının Değiştirilmesine Dair Karar

Karar Sayısı: 97/10351
Konu 
:
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23/8, Ek 2, 47/2, 86, 87, 103 ve Mükerrer 111 inci 
Maddelerine İlişkin Karar