Basın Mevzuatı  
Resmi Gazete: 20.12.2000 Çarşamba Sayı: 24266 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Basın-İlan Kurumu Genel Kurulu'nda Boşalan Temsilciliklerde, Adları ve Görevleri Yazılı Kişilerin Görevlendirilmesi Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/1887

 
            Basın-İlan Kurumu Genel Kurulu'nda boşalan temsilciliklerde, ekli listede adları ve görevleri yazılı kişilerin görevlendirilmesi; 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanun'un değişik 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/12/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

Ahmet  Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 
        Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

22/12/2000 Tarihli ve 2000/1887 Sayılı Kararnamenin Eki
LİSTE

KURUMU                 :  ADI SOYADI       :  GÖREVİ                             :
Başbakanlık               Yusuf GÜNAY         Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürü
Başbakanlık               İsmail AŞÇIOĞLU     Başbakanlık Müşaviri
Adalet Bakanlığı          Ali Suat ERTOSUN    Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü
Milli Savunma Bakanlığı   Yılmaz HIZLI        Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanı
İçişleri Bakanlığı        Turan GENÇ          Emniyet Genel Müdürü (Vali)
Maliye Bakanlığı          Ertan DİKMEN        Müsteşar
Bay.ve İsk.Bakanlığı      Raci AKYOL          Müsteşar Yardımcısı
San.ve Ticaret Bakanlığı  Adem ŞAHİN          Müsteşar
Kültür Bakanlığı          Abdullah DÖRTLEMEZ  Müsteşar Yardımcısı
Basın-Yay.ve Enf.Gn.Md.   Hasbi AKAL          Basın-Yayın Dairesi Başkanı