Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 11.12.2000 Pazartesi Sayı: 24257 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
Konu              : 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 232, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, Mükerrer 355 ve 356 ncı Maddeleri ile İlgili Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
KARAR SAYISI:2000/1697
               
            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 232, 313, 343, 352 (Kanuna bağlı cetvel), 353, mükerrer 355 ve 356 ncı maddeleri ile ilgili ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 30/11/2000 tarihli ve 56778 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun mükerrer 414 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/11/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet NECDET SEZER
Cumhurbaşkanı

Bülent ECEVİT
BAŞBAKAN

 
30/11/2000 Tarihli ve 2000/1697 Sayılı Kararnamenin Eki Karar


            Madde 1- 213 sayılı Vergi Usul Kanununun:

    1- 104 üncü maddesinde yer alan ve 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,
    3,000,000,000.- lira ...................................... 6,000,000,000.- liraya,
    2- Mükerrer 115 nci maddesinde yer alan ve 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,
        1,500,000.- lira .......................................... 3,000,000.- liraya,
    3- 232 inci maddesinde yer alan ve 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,
       76,000,000.- liralar ..................................... 150,000,000.- liraya,
    4- 313 üncü maddesinde yer alan ve 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,
       76,000,000.- liralar ..................................... 150,000,000.- liraya,
    5- 343 üncü maddesinde yer alan ve 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,
        1,500,000.- lira .......................................... 1,750,000.- liraya,
        3,000,000.- lira .......................................... 3,500,000.- liraya,
    6- 352 nci maddesinde (Kanuna bağlı cetvel) yer alan ve 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,

    I. derece usulsüzlükler için;
    18,000,000.- lira ............................................ 20,000,000.- liraya,
    12,000,000.- lira ............................................ 13,000,000.- liraya,
     6,000,000.- lira ............................................. 6,500,000.- liraya,
     3,000,000.- lira ............................................. 3,250,000.- liraya,
     1,500,000.- lira ............................................. 1,700,000.- liraya,
       760,000.- lira ............................................... 850,000.- liraya,

    II. derece usulsüzlükler için;
    10,600,000.- lira ............................................ 12,000,000.- liraya,
     6,000,000.- lira ............................................. 6,500,000.- liraya,
     3,000,000.- lira ............................................. 3,250,000.- liraya,
     1,500,000.- lira ............................................. 1,700,000.- liraya,
       760,000.- lira ............................................... 850,000.- liraya,
       380,000.- lira ............................................... 450,000.- liraya,

    7- 353 üncü maddesinin;
    a) 1 numaralı bendinde yer alan ve 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,
             30,000,000.- lira ................................... 35,000,000.- liraya,
         15,000,000,000.- lira ............................... 17,000,000,000.- liraya,
    b) 2 numaralı bendinde yer alan ve 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,
             30,000,000.- lira ................................... 35,000,000.- liraya,
          1,500,000,000.- lira ................................ 1,700,000,000.- liraya,
         15,000,000,000.- lira ............................... 17,000,000,000.- liraya,
    c) 4 numaralı bendinde yer alan ve 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,
             30,000,000.- lira ................................... 35,000,000.- liraya,
    d) 5 numaralı bendinde yer alan ve 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,
             57,000,000.- lira ................................... 65,000,000.- liraya,
            110,000,000.- lira .................................. 125,000,000.- liraya,
            220,000,000.- lira .................................. 250,000,000.- liraya,
    e) 6 numaralı bendinde yer alan ve 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,
            760,000,000.- lira .................................. 850,000,000.- liraya,
    f) 7 numaralı bendinde yer alan ve 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,
             38,000,000.- lira ................................... 42,500,000.- liraya,
    g) 8 numaralı bendinde yer alan ve 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,
            110,000,000.- lira .................................. 125,000,000.- liraya,
    h) 9 numaralı bendinde yer alan ve 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,
            150,000,000.- lira .................................. 170,000,000.- liraya,
    i) 10 numaralı bendinde yer alan ve 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,
            110,000,000.- lira .................................. 125,000,000.- liraya,

    8- Mükerrer 355 inci maddesinin;
    a) 1 numaralı bendinde yer alan ve 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,
            300,000,000.- lira .................................. 350,000,000.- liraya,
    b) 2 numaralı bendinde yer alan ve 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,
            150,000,000.- lira .................................. 175,000,000.- liraya,
    c) 3 numaralı bendinde yer alan ve 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,
             76,000,000.- lira ................................... 85,000,000.- liraya,
    9- 356 ncı maddesinin;

    a) 1 numaralı bendinde yer alan ve 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,
                 30,000.- lira ....................................... 35,000.- liraya,
              1,500,000.- lira .................................... 1,700,000.- liraya,
    b) 3 numaralı bendinde yer alan ve 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,
                150,000.- lira ...................................... 170,000.- liraya,
yükseltilmiştir.

            Madde 2- Bu Karar 1/1/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.