Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 27.12.2001 Perşembe Sayı: 24623 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

Konu             :

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 232 ve 313 üncü Maddeleri ile İlgili Karar

 
KARAR SAYISI:2001/3395

               
            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 232 ve 313 üncü maddeleri ile ilgili ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 22/11/2001 tarihli ve 062173 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun mükerrer 414 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/11/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Başbakan

 

 

 

 

 

D.BAHÇELİ

Devlet Bak.ve

Başb.Yrd.

H.H.ÖZKAN

Devlet Bak.ve

Başb.Yrd.

M.YILMAZ

Devlet Bak.ve

Başb.Yrd.

K.DERVİŞ

Devlet Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.T.TOSKAY

Devlet Bakanı

M.KEÇECİLER

Devlet Bakanı

F.ÜNLÜ

Devlet Bakanı V.

F.BAL

Devlet Bakanı

 

 

 

 

N.ARSEVEN

Devlet Bakanı

M.YILMAZ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı

Dr.Y.KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

 

 

 

 

H.GEMİCİ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ

Devlet Bakanı

E.S.GAYDALI

Devlet Bakanı

F.ÜNLÜ

Devlet Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.A.ÇAY

Devlet Bakanı

M.YILMAZ

Devlet Bakanı V.

Prof.Dr.H.S.TÜRK

Adalet Bakanı

S.ÇAKMAKOĞLU

Milli Savunma

Bakanı

 

 

 

 

R.K.YÜCELEN

İçişleri Bakanı

İ.CEM

Dışişleri Bakanı

S.ORAL

Maliye Bakanı

M.BOSTANCIOĞLU

Milli Eğitim

Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.A.AKCAN

Bayındırlık ve

İskan Bakanı

Doç.Dr.O.DURMUŞ

Sağlık Bakanı

O.VURAL

Ulaştırma Bakanı

Prof.Dr.H.Y.GÖKALP

Tarım ve Köyişleri

Bakanı

 

 

 

 

Y.OKUYAN

Çalışma ve Sos.

Güv.Bakanı

A.K.TANRIKULU

Sanayi ve Ticaret

Bakanı

Z.ÇAKAN

Enerji ve Tabii

Kay.Bakanı

M.İ.TALAY

Kültür Bakanı

 

 

 

 

M.TAŞAR

Turizm Bakanı

Prof.Dr.N.ÇAĞAN

Orman Bakanı

M.BOSTANCIOĞLU

Çevre Bakanı V.

 

 

27/11/2001 Tarihli ve 2001/3395 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR


           Madde 1- 213 sayılı Vergi Usul Kanununun:

           1- 104 üncü maddesinde yer alan ve 1/1/2001 tarihinden itibaren uygulanmakta olan, 6,000,000,000.- lira ..................... 12,000,000,000.- liraya,

           2- Mükerrer 115 inci maddesinde yer alan ve 1/1/2001 tarihinden itibaren uygulanmakta olan, 3,000,000.- lira .............................. 6,000,000.- liraya,

           3- 232 nci maddesinde yer alan ve 1/1/2001 tarihinden itibaren uygulanmakta olan, 150,000,000.- liralar ....................... 250,000,000.- liraya,

           4- 313 üncü maddesinde yer alan ve 1/1/2001 tarihinden itibaren uygulanmakta olan, 150,000,000.- liralar ....................... 250,000,000.- liraya, yükseltilmiştir.

 

           Madde 2- Bu Karar 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

           Madde 3- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.