Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 28.12.2002 Cumartesi  Sayı: 24977(Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

Konu :

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 177, 232, 252 ve 313 üncü Maddeleri ile İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 
KARAR SAYISI: 2002/4983

               
            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177, 232, 252 ve 313 ncü maddeleri ile ilgili ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 16/12/2002 tarihli ve 054771 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun mükerrer 414 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

  18/12/2002 Tarihli ve 2002/4983 Sayılı Kararnamenin Eki


KARAR

               Madde 1- 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

               1- 177 nci maddesinin birinci fıkrasının;

               a) (1) numaralı bendinde yer alan ve 1/1/2002 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,

                   50,000,000,000.- lira ........................... 65,000,000,000.- liraya,

                   64,000,000,000.- lira ........................... 85,000,000,000.- liraya,

 

               b) (2) numaralı bendinde yer alan ve 1/1/2002 tarihinden itibaren uygulanmakta olan 26,000,000,000.- lira, 35,000,000,000.- liraya,

 

               c) (3) numaralı bendinde yer alan ve 1/1/2002 tarihinden itibaren uygulanmakta olan 50,000,000,000.- lira, 65,000,000,000.- liraya,    yükseltilmiştir.

 

               Bu hadler 2003 takvim yılında tutulacak defterlerin tayininde nazara alınır.

 

               2- 232 inci maddesinde yer alan ve 1/1/2002 tarihinden itibaren uygulanmakta olan 250,000,000.- liralar, 350,000,000.- liraya yükseltilmiştir.

 

               3- 252 nci maddesinde yer alan ve 1/1/2002 tarihinden itibaren uygulanmakta olan 700,000.- lira, 1,000,000.- liraya yükseltilmiştir.

 

               4- 313 üncü maddesinde yer alan ve 1/1/2002 tarihinden itibaren uygulanmakta olan 250,000,000.- liralar, 350,000,000.- liraya yükseltilmiştir.

 

               Madde 2- Bu Karar 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

               Madde 3- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.