Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 07.01.1997 Salı Sayı: 22870 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
Konu : Birinci Sınıf Tüccarların Defter Tutma Hadlerinin Artırılmasına Dair Karar Karar
 
KARAR SAYISI:96/8954
               
             213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 177 nci maddesinde yer alan birinci sınıf tüccarların defter tutma hadlerinin artırılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 11/12/1996 tarihli ve 59224 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun mükerrer 414 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/12/1996 tarihinde Kararlaştırılmıştır.

Süleyman DEMİREL
Cumhurbaşkanı

Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN
Başbakan
  
13/12/1996 Tarihli ve 96/8954 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR

             1- 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının;

             a) 1 numaralı bendinde yer alan ve 5/12/1995 tarihli ve 95/7588 sayılı Kararnamenin eki Karar uyarınca uygulanmakta olan,

             3.000.000.000.- lira ............... 5.200.000.000.- liraya,
             3.600.000.000.- lira ............... 6.300.000.000.- liraya,

             b) 2 numaralı bendinde yer alan ve 5/12/1995 tarihli ve 95/7588 sayılı Kararnamenin eki Karar uyarınca uygulanmakta olan,

             1.500.000.000.- lira ............... 2.600.000.000.- liraya,

             c) 3 numaralı bendinde yer alan ve 5/12/1995 tarih ve 95/7588 sayılı Kararnamenin eki Karar uyarınca uygulanmakta olan,

             3.000.000.000.- lira ............... 5.200.000.000.- liraya,
yükseltilmiştir.

             2- Bu hadler 1997 takvim yılında tutulacak defterlerin tayininde nazara alınır.

             3- Bu Karar 1/1/1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             4- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.