Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.12.1997 Salı Sayı: 23202 (Mük.) 
  Bakanlar Kurulu Kararı 
 
Konu              : 
 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 115, Mükerrer 347, 353, Mükerrer 355 inci Maddeleri ile İlgili Karar
KARAR SAYISI:97/10345
                
           213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 115, mükerrer 347, 353, mükerrer 355 inci maddeleri ile ilgili ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 8/12/1997 tarihli ve 53050 sayılı yazısı üzerine, adıgeçen Kanunun mükerrer 414 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/12/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
 
9/12/1997 Tarihli ve 97/10345 Sayılı Kararnamenin Eki 
KARAR

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun:  

       1- Mükerrer 115 inci maddesinde yer alan ve 1/1/1997 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,  
            170,000 lira...............................................250,000 liraya,  

       2- Mükerrer 347 nci maddesinin;     1 numaralı bendinde yer alan ve 1/1/1997 tarihinden itibaren uygulanmakta olan, 
                345,600,000 liralar....................................630,000,000 liraya,  
            138,240,000 lira.......................................250,000,000 liraya,  

       3- 353 üncü maddesinin; 

       a) 1 numaralı bendinde yer alan ve 1/1/1997 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,  
            5,180,000 lira......................................10,000,000 liraya,  
            2,592,000,000 lira...................................5,000,000,000 liraya, 

       b) 2 numaralı bendinde yer alan ve 1/1/1997 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,  
            5,180,000 lira......................................10,000,000 liraya,  
            259,200,000 lira.....................................500,000,000 liraya,  
            2,592,000,000 lira...................................5,000,000,000 liraya, 

       c) 4 numaralı bendinde yer alan ve 1/1/1997 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,  
            5,180,000 lira......................................10,000,000 liraya,  

       d) 5 numaralı bendinde yer alan ve 1/1/1997 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,  
            10,360,000 lira......................................18,000,000 liraya,  
            20,730,000 lira......................................36,000,000 liraya,  
            41,470,000 lira......................................72,000,000 liraya,  

       e) 6 numaralı bendinde yer alan ve 1/1/1997 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,  
            129,600,000 lira.....................................250,000,000 liraya, 

       f) 7 numaralı bendinde yer alan ve 1/1/1997 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,  
            5,180,000 lira......................................10,000,000 liraya, 

       4- Mükerrer 355 inci maddesinin; 

       3 numaralı bendinde yer alan ve 1/1/1997 tarihinden itibaren uygulanmakta olan,  
            3,000,000 lira...........................................3,300,000 liraya, yükseltilmiştir.  

            5- Bu Karar hükümleri 1/1/1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

            6- Bu Karar'ı Maliye Bakanı yürütür.