Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.12.1998 Salı Sayı: 23540 (Mük.) 
  Bakanlar Kurulu Kararı   
   
Konu              : 
 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nunda Yer Alan Bazı Maktu Had ve Miktarların Artırılması Hakkında Karar
KARAR SAYISI:98/12044
        
            213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 104, mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna bağlı cetvel), 353, mükerrer 355, 356 ncı maddeleriyle ilgili ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 17/11/1998 tarihli ve 41622 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun mükerrer 414 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/11/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

            Mesut YILMAZ 
            Başbakan 
 

17/11/1998 Tarihli ve 98/12044 Sayılı Kararnamenin Eki 
KARAR 
        Madde 1- 213 sayılı Vergi Usul Kanununun; 

        1- 104 üncü maddesinde yer alan ve 1/1/1998 tarihinden itibaren uygulanmakta olan. 

    1,000,000,000 lira ................................ 2,000,000,000 liraya. 

    2- Mükerrer 115 inci maddesinde yer alan ve 1/1/1998 tarihinden itibaren 
uygulanmakta olan. 

          250,000 lira ................................ 500,000 liraya. 
  
    3- 177 inci maddesinin; 

    a) 1 numaralı bendinde yer alan ve 9/12/1997 tarihli ve 97/10346 sayılı 
Kararnamenin eki Karar uyarınca 1/1/1998 tarihinden itibaren uygulanmakta 
olan, 

    7,200,000,000 lira ................................ 15,000,000,000 liraya, 
    8,640,000,000 lira ................................ 18,000,000,000 liraya, 

    b) 2 numaralı bendinde yer alan ve 9/12/1997 tarihli ve 97/10346 sayılı 
Kararnamenin eki Karar uyarınca 1/1/1998 tarihinden itibaren uygulanmakta 
olan, 

    3,600,000,000 lira ................................ 7,500,000,000 liraya, 

    c) 3 numaralı bendinde yer alan ve 9/12/1997 tarihli ve 97/10346 sayılı 
Kararnamenin eki Karar uyarınca 1/1/1998 tarihinden itibaren uygulanmakta 
olan, 

    7,200,000,000 lira ................................ 15,000,000,000 liraya, 

    4- 232 inci maddesinde yer alan ve 29/7/1998 tarihinden itibaren 
uygulanmakta olan, 

       15,000,000 lira ................................ 30,000,000 liraya, 

    5- 252 inci maddesinde yer alan ve 29/7/1998 tarihinden itibaren 
uygulanmakta olan, 

          100,000 lira ................................ 200,000 liraya, 

    6- 313 üncü maddesinde yer alan ve 29/7/1998 tarihinden itibaren 
uygulanmakta olan, 

       50,000,000 lira ................................ 50,000,000 liraya, 

    7- 343 üncü maddesinde yer alan ve 29/7/1998 tarihinden itibaren 
uygulanmakta olan, 

          500,000 lira ................................ 1,000,000 liraya, 
        1,000,000 lira ................................ 2,000,000 liraya, 
  

    8- 352 inci maddesinde (Kanuna bağlı cetvel) yer alan ve 1/1/1998 
tarihinden itibaren uygulanmakta olan, 

    I. derece usulsüzlükler için; 

        6,000,000 lira ................................ 12,000,000 liraya, 
        4,000,000 lira ................................  8,000,000 liraya, 
        2,000,000 lira ................................  4,000,000 liraya, 
        1,000,000 lira ................................  2,000,000 liraya, 
          500,000 lira ................................  1,000,000 liraya, 
          250,000 lira ................................    500,000 liraya, 

    II. derece usulsüzlükler için; 

        3,500,000 lira ................................  7,000,000 liraya, 
        2,000,000 lira ................................  4,000,000 liraya, 
        1,000,000 lira ................................  2,000,000 liraya, 
          500,000 lira ................................  1,000,000 liraya, 
          250,000 lira ................................    500,000 liraya, 
          125,000 lira ................................    250,000 liraya, 

    9- 353 üncü maddesinin; 

    a) 1 numaralı bendinde yer alan 1/1/1998 tarihinden itibaren uygulanmakta 
olan, 

       10,000,000 lira ................................     20,000,000 liraya, 
    5,000,000,000 lira ................................ 10,000,000,000 liraya, 

    b) 2 numaralı bendinde yer alan 1/1/1998 tarihinden itibaren uygulanmakta 
olan, 

       10,000,000 lira ................................     20,000,000 liraya, 
    5,000,000,000 lira ................................ 10,000,000,000 liraya, 
      500,000,000 lira ................................  1,000,000,000 liraya, 

    c) 4 numaralı bendinde yer alan ve 1/1/1998 tarihinden itibaren 
uygulanmakta olan, 

       10,000,000 lira ................................ 20,000,000 liraya, 

    d) 5 numaralı bendinde yer alan ve 1/1/1998 tarihinden itibaren 
uygulanmakta olan, 

       18,000,000 lira ................................  37,500,000 liraya, 
       36,000,000 lira ................................  75,000,000 liraya, 
       72,000,000 lira ................................ 150,000,000 liraya, 
  
    e) 6 numaralı bendinde yer alan ve 1/1/1998 tarihinden itibaren 
uygulanmakta olan, 

      250,000,000 lira ................................ 500,000,000 liraya, 

    f) 7 numaralı bendinde yer alan ve 1/1/1998 tarihinden itibaren 
uygulanmakta olan, 

       10,000,000 lira ................................ 25,000,000 liraya, 

    g) 9 numaralı bendinde yer alan ve 29/7/1998 tarihinden itibaren 
uygulanmakta olan, 

       75,000,000 lira ................................ 100,000,000 liraya, 

    10- Mükerrer 355 inci maddesinin; 

    a) 1 numaralı bendinde yer alan ve 29/7/1998 tarihinden itibaren 
uygulanmakta olan, 

      100,000,000 lira ................................ 200,000,000 liraya, 

    b) 2 numaralı bendinde yer alan ve 29/7/1998 tarihinden itibaren 
uygulanmakta olan, 

       50,000,000 lira ................................ 100,000,000 liraya, 

    c) 3 numaralı bendinde yer alan ve 29/7/1998 tarihinden itibaren 
uygulanmakta olan, 

       25,000,000 lira ................................ 50,000,000 liraya, 

    11- 356 ıncı maddesinin; 

    a) 1 numaralı bendinde yer alan ve 1/1/1998 tarihinden itibaren 
uygulanmakta olan, 

           10,000 lira ................................    20,000 liraya, 
          500,000 lira ................................ 1,000,000 liraya, 

    b) 3 numaralı bendinde yer alan ve 1/1/1998 tarihinden itibaren 
uygulanmakta olan, 

           50,000 lira ................................   100,000 liraya, 
    yükseltilmiştir. 

            Madde 2- Bu Karar 1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.