Bakanlar kurulu Kararları  

 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2006/10731
Konu 
:
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nipetlerinin Yeniden Belirlenmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 2003/6577 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2002/4983
Konu 
:
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 177, 232, 252 ve 313 üncü Maddeleri ile İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2001/3395
Konu 
:
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 232 ve 313 üncü Maddeleri ile İlgili Karar

Karar Sayısı: 2000/1697
Konu 
:
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 232, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, Mükerrer 355 ve 356 ncı Maddeleri ile İlgili Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 98/12044
Konu 
:
213 Sayılı Vergi Usul Kanunununda Yer Alan Bazı Maktu Had ve Miktarların Artırılması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 97/10346
Konu 
:
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 177 nci Maddesinde Yer Alan Birinci Sınıf Tüccarların Defter Tutma Hadlerinin Artırılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 97/10345
Konu 
:
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 115, Mükerrer 347, 353, Mükerrer 355 inci Maddeleri ile İlgili Karar

Karar Sayısı: 96/8954
Konu 
:
Birinci Sınıf Tüccarların Defter Tutma Hadlerinin Artırılmasına Dair Karar Karar