Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.12.2000 Cuma Sayı: 24254 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Tarifelerdeki Vergi Miktarlarının Artırılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/1699


            18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan tarifelerdeki vergi miktarlarının artırılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 30/11/2000 tarihli ve 56780 sayılı yazısı üzerine, adıgeçen Kanunun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/11/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT
Başbakan
 


30/11/2000 Tarihli ve 2000/1699 Sayılı Kararnamenin Eki Karar            Madde 1- 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerindeki tarifelere göre 2001 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi miktarlarının belirlenmesinde esas alınacak artış oranı, %75 olarak belirlenmiştir.

            Madde 2- Birinci maddedeki artış oranı uygulanmak suretiyle belirlenen vergi miktarları, LPG yakıtı kullanan taşıtlarda;

    950 kg ve daha aşağısı için      4 kat,
    951 - 1200 kg'a kadar          2,7 kat,
    1201 - 1600 kg'a kadar         1,7 kat,
    1601 - 1800 kg'a kadar         0,7 kat,
    1801 kg ve daha yukarısı için  0,5 kat

    ayrıca ilave edilmek suretiyle uygulanır.

            Ayrıca ilave edilen bu vergi miktarları, LPG yakıtı kullanan taksi otomobilleri ve dolmuş otomobilleri için %50 nispetinde indirimli olarak dikkate alınır.

            Madde 3- Bu Karar 1/1/2001 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.