Bakanlar Kurulu Kararı

 

Resmi Gazete: 27.12.2001 Perşembe Sayı: 24621 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:

197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Tarifelerdeki Vergi Miktarlarının Artış Oranı Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2001/3397


           18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan tarifelerdeki vergi miktarlarının artış oranı hakkında ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 22/11/2001 tarihli ve 062971 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/11/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Başbakan

 

 

 

 

 

D.BAHÇELİ

Devlet Bak.ve

Başb.Yrd.

H.H.ÖZKAN

Devlet Bak.ve

Başb.Yrd.

M.YILMAZ

Devlet Bak.ve

Başb.Yrd.

K.DERVİŞ

Devlet Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.T.TOSKAY

Devlet Bakanı

M.KEÇECİLER

Devlet Bakanı

F.ÜNLÜ

Devlet Bakanı V.

F.BAL

Devlet Bakanı

 

 

 

 

N.ARSEVEN

Devlet Bakanı

M.YILMAZ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı

Dr.Y.KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

 

 

 

 

H.GEMİCİ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ

Devlet Bakanı

E.S.GAYDALI

Devlet Bakanı

F.ÜNLÜ

Devlet Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.A.ÇAY

Devlet Bakanı

M.YILMAZ

Devlet Bakanı V.

Prof.Dr.H.S.TÜRK

Adalet Bakanı

S.ÇAKMAKOĞLU

Milli Savunma

Bakanı

 

 

 

 

R.K.YÜCELEN

İçişleri Bakanı

İ.CEM

Dışişleri Bakanı

S.ORAL

Maliye Bakanı

M.BOSTANCIOĞLU

Milli Eğitim

Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.A.AKCAN

Bayındırlık ve

İskan Bakanı

Doç.Dr.O.DURMUŞ

Sağlık Bakanı

O.VURAL

Ulaştırma Bakanı

Prof.Dr.H.Y.GÖKALP

Tarım ve Köyişleri

Bakanı

 

 

 

 

Y.OKUYAN

Çalışma ve Sos.

Güv.Bakanı

A.K.TANRIKULU

Sanayi ve Ticaret

Bakanı

Z.ÇAKAN

Enerji ve Tabii

Kay.Bakanı

M.İ.TALAY

Kültür Bakanı

 

 

 

 

M.TAŞAR

Turizm Bakanı

Prof.Dr.N.ÇAĞAN

Orman Bakanı

M.BOSTANCIOĞLU

Çevre Bakanı V.

 

27/11/2001 Tarihli ve 2001/3397 Sayılı

Kararnamenin Eki

KARAR


           Madde 1- 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerindeki tarifelere göre 2002 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi miktarlarının belirlenmesinde esas alınacak artış oranı, %75 olarak belirlenmiştir.

 

           Madde 2- Bu Karar 1/1/2002 tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 3- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.