Bakanlar kurulu Kararları  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2004/6743
Konu 
:
18/2/1963 Tarihli ve 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci Maddesinde Yer Alan (I) Sayılı Tarifedeki Vergi Miktarları Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2001/3397
Konu 
:
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Tarifelerdeki Vergi Miktarlarının Artış Oranı Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1699
Konu 
:
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Tarifelerdeki Vergi Miktarlarının Artırılmasına İlişkin Karar