Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 24.08.2000 Perşembe Sayı: 24150 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Şube, İstasyon ve Sair Tesisler Açması, Şirket Kurması veya Kurulmuş Şirketlere Ortak Olabilmesine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/1052

  
            Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şube, istasyon ve sair tesisler açması, şirket kurması veya kurulmuş şirketlere ortak olabilmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 2/6/2000 tarihli ve 00707 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
  
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI


           Bülent ECEVİT
           Başbakan 
  

 12/7/2000 Tarihli ve 2000/1052 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR


            Madde 1- 17/7/1997 tarihli ve 97/9657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Denizde Arama ve Kurtarma Konusunda Anlaşma"nın uygulanması çerçevesinde Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kara ülkesinde, iç sularında ve kara sularında arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli şube, istasyon ve sair tesisleri kurmaya, gerektiğinde bu amaçla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şirketler kurmaya veya kurulmuş şirketlere ortak olmaya yetkilidir.

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Denizcilik Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.