Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 06.11.1999 Cumartesi Sayı: 23868 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
   
KONU : Bazı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Kadro ve Pozisyonlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
 
KARAR SAYISI:99/13481
              
            Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait;

            1- Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen kadroların ihdası ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılması,

            2- Ekli (II) sayılı listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen pozisyonların ihdası ve (II) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılması;

           Devlet Bakanlığı'nın 5/10/1999 tarihli ve 013638 sayılı yazısı üzerine, adıgeçen Kanun Hükmünde Kararname'nin 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/10/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI


           Bülent ECEVİT
           Başbakan 
 

              (I) SAYILI LİSTE
    KODU    : 110200
    KURUMU  : TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLAT: YURTDIŞI
              I SAYILI CETVEL
           -A-                                                            -B-
           İPTAL EDİLEN KADROLAR                                          İHDAS EDİLEN KADROLAR
SIN  KODU  UNVAN ADI                                DRC  ADET  SIN  KODU  UNVAN ADI                                DRC  ADET
---  ----  ---------------------------------------  ---  ----  ---  ----  ---------------------------------------  ---  ----
                                                               GİH  3456  BANKA ŞUBE MÜDÜRÜ                          1     2
                                                               GİH  3458  BANKA ŞUBE MÜDÜR YRD.                      3     1
                                                               GİH  3458  BANKA ŞUBE MÜDÜR YRD.                      4     1
                                                         ----                                                           ----
                                                                                                                           4
    KODU    : 112100
    KURUMU  : ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLAT: MERKEZ
              I SAYILI CETVEL
           -A-                                                            -B-
           İPTAL EDİLEN KADROLAR                                          İHDAS EDİLEN KADROLAR
SIN  KODU  UNVAN ADI                                DRC  ADET  SIN  KODU  UNVAN ADI                                DRC  ADET
---  ----  ---------------------------------------  ---  ----  ---  ----  ---------------------------------------  ---  ----
GİH  3500  MÜFETTİŞ YARDIMCISI                        8     6  GİH    20  GENEL MÜDÜR YARDIMCISI                     1     1
GİH  3540  SİVİL SAVUNMA UZMANI                       2     1  GİH  3480  MÜŞAVİR                                    1     5
                                                               GİH  3540  SİVİL SAVUNMA UZMANI                       1     1
                                                         ----                                                           ----
                                                            7                                                              7
    KODU    : 113100
    KURUMU  : DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLAT: MERKEZ
              I SAYILI CETVEL
           -A-                                                            -B-
           İPTAL EDİLEN KADROLAR                                          İHDAS EDİLEN KADROLAR
SIN  KODU  UNVAN ADI                                DRC  ADET  SIN  KODU  UNVAN ADI                                DRC  ADET
---  ----  ---------------------------------------  ---  ----  ---  ----  ---------------------------------------  ---  ----
GİH  3490  MÜFETTİŞ                                   3     1  GİH  3480  MÜŞAVİR                                    1     5
                                                               GİH  3490  MÜFETTİŞ                                   1     1
                                                               GİH  3505  BAŞUZMAN                                   1     2
                                                         ----                                                           ----
                                                            1                                                              8
    KODU    : 113100
    KURUMU  : DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLAT: TAŞRA
              I SAYILI CETVEL
           -A-                                                            -B-
           İPTAL EDİLEN KADROLAR                                          İHDAS EDİLEN KADROLAR
SIN  KODU  UNVAN ADI                                DRC  ADET  SIN  KODU  UNVAN ADI                                DRC  ADET
---  ----  ---------------------------------------  ---  ----  ---  ----  ---------------------------------------  ---  ----
                                                               GİH  3505  BAŞUZMAN                                   1     6
                                                         ----                                                           ----
                                                                                                                           6

              (I) SAYILI LİSTE
    KODU    : 113200
    KURUMU  : T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLAT: TAŞRA
              I SAYILI CETVEL
           -A-                                                            -B-
           İPTAL EDİLEN KADROLAR                                          İHDAS EDİLEN KADROLAR
SIN  KODU  UNVAN ADI                                DRC  ADET  SIN  KODU  UNVAN ADI                                DRC  ADET
---  ----  ---------------------------------------  ---  ----  ---  ----  ---------------------------------------  ---  ----
                                                               GİH  3540  SİVİL SAVUNMA UZMANI                       2     1
                                                         ----                                                           ----
                                                                                                                           1
    KODU    : 113202
    KURUMU  : TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLAT: MERKEZ
              I SAYILI CETVEL
           -A-                                                            -B-
           İPTAL EDİLEN KADROLAR                                          İHDAS EDİLEN KADROLAR
SIN  KODU  UNVAN ADI                                DRC  ADET  SIN  KODU  UNVAN ADI                                DRC  ADET
---  ----  ---------------------------------------  ---  ----  ---  ----  ---------------------------------------  ---  ----
                                                               GİH  3480  MÜŞAVİR                                    1     2
                                                               GİH  3505  BAŞUZMAN                                   1     5
                                                         ----                                                           ----
                                                                                                                           7
    KODU    : 113500
    KURUMU  : TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ GN.MD.LÜĞÜ
    TEŞKİLAT: TAŞRA
              I SAYILI CETVEL
           -A-                                                            -B-
           İPTAL EDİLEN KADROLAR                                          İHDAS EDİLEN KADROLAR
SIN  KODU  UNVAN ADI                                DRC  ADET  SIN  KODU  UNVAN ADI                                DRC  ADET
---  ----  ---------------------------------------  ---  ----  ---  ----  ---------------------------------------  ---  ----
GİH  2265  FABRİKA MÜDÜR YRD.                         2     1  GİH  2265  FABRİKA MÜDÜR YRD.                         1     1
                                                               GİH  3030  PAZARLAMA VE DAĞITIM MÜD.                  4     3
                                                         ----                                                           ----
                                                            1                                                              4
 

              (II) SAYILI LİSTE
    KURUM KODU: 110200
    KURUM ADI : TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLATI : TAŞRA
              II SAYILI CETVEL
      -A-                                                  -B-
      İPTAL EDİLEN KADROLAR                                İHDAS EDİLEN KADROLAR
KODU  UNVAN ADI                                ADET  KODU  UNVAN ADI                                ADET
----  ---------------------------------------  ----  ----  ---------------------------------------  ----
 790  MEMUR                                      26
1850  HİZMETLİ                                   10
                                               ----                                                 ----
                                       TOPLAM    36                                         TOPLAM
    KURUM KODU: 110200
    KURUM ADI : TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLATI : YURTDIŞI
              II SAYILI CETVEL
      -A-                                                  -B-
      İPTAL EDİLEN KADROLAR                                İHDAS EDİLEN KADROLAR
KODU  UNVAN ADI                                ADET  KODU  UNVAN ADI                                ADET
----  ---------------------------------------  ----  ----  ---------------------------------------  ----
                                                      625  BANKA ŞUBESİ ŞEFİ                           4
                                                      790  MEMUR                                      28
                                               ----                                                 ----
                                       TOPLAM                                               TOPLAM    32
    KURUM KODU: 111104
    KURUM ADI : DİVRİĞİ-HEKİMHAN MADENLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GEN. MÜD.
    TEŞKİLATI : MERKEZ
              II SAYILI CETVEL
      -A-                                                  -B-
      İPTAL EDİLEN KADROLAR                                İHDAS EDİLEN KADROLAR
KODU  UNVAN ADI                                ADET  KODU  UNVAN ADI                                ADET
----  ---------------------------------------  ----  ----  ---------------------------------------  ----
 790  MEMUR                                       2  1090  KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ               20
 820  SATINALMA MEMURU                            3
 940  DAKTİLOGRAF                                 5
 980  VEZNEDAR                                    8
1340  TEKNİKER                                    2
                                               ----                                                 ----
                                       TOPLAM    20                                         TOPLAM    20
 

              (II) SAYILI LİSTE
    KURUM KODU: 111700
    KURUM ADI : TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLATI : TAŞRA
              II SAYILI CETVEL
      -A-                                                  -B-
      İPTAL EDİLEN KADROLAR                                İHDAS EDİLEN KADROLAR
KODU  UNVAN ADI                                ADET  KODU  UNVAN ADI                                ADET
----  ---------------------------------------  ----  ----  ---------------------------------------  ----
1850  HİZMETLİ                                   30  1090  KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ               30
                                               ----                                                 ----
                                       TOPLAM    30                                         TOPLAM    30
    KURUM KODU: 111807
    KURUM ADI : MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLATI : MERKEZ
              II SAYILI CETVEL
      -A-                                                  -B-
      İPTAL EDİLEN KADROLAR                                İHDAS EDİLEN KADROLAR
KODU  UNVAN ADI                                ADET  KODU  UNVAN ADI                                ADET
----  ---------------------------------------  ----  ----  ---------------------------------------  ----
 130  UZMAN                                       1
 190  SİSTEM PROGRAMCISI                          1
 600  ŞEF                                         3
 601  TEKNİK ŞEF                                  8
 790  MEMUR                                       7
 940  DAKTİLOGRAF                                 2
 980  VEZNEDAR                                    1
1110  SEKRETER                                    2
1160  BAŞMÜHENDİS                                 6
1170  MÜHENDİS                                    4
1180  MİMAR                                       1
1240  EKONOMİST                                   1
1380  TEKNİSYEN                                   3
                                               ----                                                 ----
                                       TOPLAM    40                                         TOPLAM
    KURUM KODU: 111808
    KURUM ADI : ÇANKIRI SİLAH SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLATI : MERKEZ
              II SAYILI CETVEL
      -A-                                                  -B-
      İPTAL EDİLEN KADROLAR                                İHDAS EDİLEN KADROLAR
KODU  UNVAN ADI                                ADET  KODU  UNVAN ADI                                ADET
----  ---------------------------------------  ----  ----  ---------------------------------------  ----
                                                     1090  KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ                7
                                               ----                                                 ----
                                       TOPLAM                                               TOPLAM     7
 

              (II) SAYILI LİSTE
    KURUM KODU: 111809
    KURUM ADI : HAFİF SİLAH SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLATI : MERKEZ
              II SAYILI CETVEL
      -A-                                                  -B-
      İPTAL EDİLEN KADROLAR                                İHDAS EDİLEN KADROLAR
KODU  UNVAN ADI                                ADET  KODU  UNVAN ADI                                ADET
----  ---------------------------------------  ----  ----  ---------------------------------------  ----
                                                      130  UZMAN                                       2
                                                      601  TEKNİK ŞEF                                  3
                                                      790  MEMUR                                      11
                                                      940  DAKTİLOGRAF                                 3
                                                     1090  KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ                3
                                                     1110  SEKRETER                                    2
                                                     1160  BAŞMÜHENDİS                                 3
                                                     1170  MÜHENDİS                                    2
                                                     1340  TEKNİKER                                   10
                                                     1850  HİZMETLİ                                    1
                                               ----                                                 ----
                                       TOPLAM                                               TOPLAM    40
    KURUM KODU: 112902
    KURUM ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM, İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLATI : TAŞRA
              II SAYILI CETVEL
      -A-                                                  -B-
      İPTAL EDİLEN KADROLAR                                İHDAS EDİLEN KADROLAR
KODU  UNVAN ADI                                ADET  KODU  UNVAN ADI                                ADET
----  ---------------------------------------  ----  ----  ---------------------------------------  ----
                                                     1090  KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ               98
                                               ----                                                 ----
                                       TOPLAM                                               TOPLAM    98
    KURUM KODU: 112914
    KURUM ADI : KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLATI : MERKEZ
              II SAYILI CETVEL
      -A-                                                  -B-
      İPTAL EDİLEN KADROLAR                                İHDAS EDİLEN KADROLAR
KODU  UNVAN ADI                                ADET  KODU  UNVAN ADI                                ADET
----  ---------------------------------------  ----  ----  ---------------------------------------  ----
 790  MEMUR                                       2   705  KORUMA VE GÜVENLİK GRUP ŞEFİ                2
                                                     1090  KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ               21
                                                     1930  İTFAİYECİ                                   6
                                               ----                                                 ----
                                       TOPLAM     2                                         TOPLAM    29
 

              (II) SAYILI LİSTE
    KURUM KODU: 113100
    KURUM ADI : DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLATI : MERKEZ
              II SAYILI CETVEL
      -A-                                                  -B-
      İPTAL EDİLEN KADROLAR                                İHDAS EDİLEN KADROLAR
KODU  UNVAN ADI                                ADET  KODU  UNVAN ADI                                ADET
----  ---------------------------------------  ----  ----  ---------------------------------------  ----
1850  HİZMETLİ                                    7
                                               ----                                                 ----
                                       TOPLAM     7                                         TOPLAM
    KURUM KODU: 113100
    KURUM ADI : DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLATI : TAŞRA
              II SAYILI CETVEL
      -A-                                                  -B-
      İPTAL EDİLEN KADROLAR                                İHDAS EDİLEN KADROLAR
KODU  UNVAN ADI                                ADET  KODU  UNVAN ADI                                ADET
----  ---------------------------------------  ----  ----  ---------------------------------------  ----
1850  HİZMETLİ                                    6
                                               ----                                                 ----
                                       TOPLAM     6                                         TOPLAM
    KURUM KODU: 113202
    KURUM ADI : TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLATI : MERKEZ
              II SAYILI CETVEL
      -A-                                                  -B-
      İPTAL EDİLEN KADROLAR                                İHDAS EDİLEN KADROLAR
KODU  UNVAN ADI                                ADET  KODU  UNVAN ADI                                ADET
----  ---------------------------------------  ----  ----  ---------------------------------------  ----
 180  ÇÖZÜMLEYİCİ                                 1
1340  TEKNİKER                                    2
1380  TEKNİSYEN                                   3
1400  TEKNİK RESSAM                               1
1850  HİZMETLİ                                    2
                                               ----                                                 ----
                                       TOPLAM     9                                         TOPLAM
 

              (II) SAYILI LİSTE
    KURUM KODU: 113500
    KURUM ADI : TÜTÜN, TÜTÜN MAMÜLLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ GN.MD.LÜĞÜ
    TEŞKİLATI : MERKEZ
              II SAYILI CETVEL
      -A-                                                  -B-
      İPTAL EDİLEN KADROLAR                                İHDAS EDİLEN KADROLAR
KODU  UNVAN ADI                                ADET  KODU  UNVAN ADI                                ADET
----  ---------------------------------------  ----  ----  ---------------------------------------  ----
 130  UZMAN                                       2   320  TERCÜMAN                                    1
 720  ŞEF YARDIMCISI                              9   420  UZMAN YARDIMCISI                            8
1850  HİZMETLİ                                    3   790  MEMUR                                      10
1970  BEKÇİ                                      11   870  SANTRAL MEMURU                              2
1850  HİZMETLİ                                       1170  MÜHENDİS                                   17
                                                     1380  TEKNİSYEN                                   2
                                                     1530  TABİP                                       1
                                                     1550  DİŞ TABİBİ                                  1
                                               ----                                                 ----
                                       TOPLAM    25                                         TOPLAM    42
    KURUM KODU: 113500
    KURUM ADI : TÜTÜN, TÜTÜN MAMÜLLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ GN.MD.LÜĞÜ
    TEŞKİLATI : TAŞRA
              II SAYILI CETVEL
      -A-                                                  -B-
      İPTAL EDİLEN KADROLAR                                İHDAS EDİLEN KADROLAR
KODU  UNVAN ADI                                ADET  KODU  UNVAN ADI                                ADET
----  ---------------------------------------  ----  ----  ---------------------------------------  ----
 115  TEKNİK UZMAN                                1   110  KONTROLÖR                                  30
 831  PAZARLAMA VE DAĞITIM MEMURU                 3   220  PEDAGOG                                     3
1280  EKSPER                                     24   790  MEMUR                                      12
1850  HİZMETLİ                                   20  1170  MÜHENDİS                                   46
1970  BEKÇİ                                      67  1290  GRAFİKER                                    2
                                                     1530  TABİP                                       2
                                               ----                                                 ----
                                       TOPLAM   115                                         TOPLAM