Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 14.11.1999 Pazar Sayı: 23876 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 1999 Yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na İlişkin 98/11845 Sayılı Kararname'nin Eki Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

KARAR SAYISI: 99/13560

  
            Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, 1999 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na ilişkin 13/10/1998 tarihli ve 98/11845 sayılı Kararname'nin eki Karar'da değişiklik yapılması hakkında ilişik Karar'ın yürürlüğe konulması; 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/10/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI


           Bülent ECEVİT
           Başbakan 

 
6/10/1999 Tarihli ve 99/13560 Sayılı Kararnamenin Eki KARAR

            Madde 1- Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, 1999 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı hakkındaki 13/10/1998 tarihli ve 98/11845 sayılı Kararnamenin eki Karar'a aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

            "Ek Madde 1- Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun ihtiyacı olan daimi işçi alımlarında, bu Karar'ın 4 üncü maddesinde yer alan eleman sayısı sınırlaması ve personel ihtiyacına ilişkin başvuru süresi ile ilk defa işe alınacak personelin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca yapılacak sınavda başarılı olmalarına ilişkin hükümleri uygulanmaz.

            Türkiye Taşkömürü Kurumu, personel ihtiyacına ilişkin taleplerini en geç 30/11/1999 tarihine kadar Hazine Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'na bildirir. Hazine Müsteşarlığı'nın uygun gördüğü sayıda daimi işçi Devlet Personel Başkanlığı'nın izni ile açıktan alınabilir."

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.