Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 13.01.2000 Perşembe Sayı: 23932 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

KARAR SAYISI: 99/13834

 
            Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait;

            1- Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen kadroların ihdası ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılması,

            2- Ekli (II) sayılı listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen pozisyonların ihdası ve (II) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılması;

            Devlet Bakanlığı'nın 14/12/1999 tarihli ve 16320 sayılı yazısı üzerine, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/12/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI


          Bülent ECEVİT
          Başbakan 

              (I) SAYILI LİSTE
    KODU    : 110200
    KURUMU  : TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLAT: MERKEZ
              I SAYILI CETVEL
-A-                                                               -B-
İPTAL EDİLEN KADROLAR                                             İHDAS EDİLEN KADROLAR
SIN  KODU  UNVAN ADI                                   DRC  ADET  SIN  KODU  UNVAN ADI                                   DRC  ADET
---  ----  ------------------------------------------  ---  ----  ---  ----  ------------------------------------------  ---  ----
GİH 1995 BİRİM MÜDÜR YARDIMCISI                          2     6  GİH   410  DAİRE BAŞKANI                                 1     2
GİH 1995 BİRİM MÜDÜR YARDIMCISI                          4    10  GİH  1995  BİRİM MÜDÜR YARDIMCISI                        1    10
GİH 1995 BİRİM MÜDÜR YARDIMCISI                          5    20  GİH  1995  BİRİM MÜDÜR YARDIMCISI                        3    10
GİH 3490 MÜFETTİŞ                                        5    13  GİH  3455  ŞUBE MÜDÜRÜ                                   1     5
GİH 3500 MÜFETTİŞ YARDIMCISI                             9    10  GİH  3460  MÜDÜR                                         1     2
GİH 3504 KOORDİNATÖR                                     1     6  GİH  3480  MÜŞAVİR                                       1     4
                                                                  GİH  3490  MÜFETTİŞ                                      2     5
                                                                  GİH  3490  MÜFETTİŞ                                      3     5
                                                                  GİH  3490  MÜFETTİŞ                                      4     8
                                                            ----                                                              ----
                                                              65                                                                51
    KODU    : 110200
    KURUMU  : TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLAT: TAŞRA
              I SAYILI CETVEL
-A-                                                               -B-
İPTAL EDİLEN KADROLAR                                             İHDAS EDİLEN KADROLAR
SIN  KODU  UNVAN ADI                                   DRC  ADET  SIN  KODU  UNVAN ADI                                   DRC  ADET
---  ----  ------------------------------------------  ---  ----  ---  ----  ------------------------------------------  ---  ----
GİH  3456  BANKA ŞUBE MÜDÜRÜ                             2     5  GİH  3456  BANKA ŞUBE MÜDÜRÜ                             1    25
GİH  3456  BANKA ŞUBE MÜDÜRÜ                             4    10  GİH  3458  BANKA ŞUBE MÜDÜR YRD.                         1    30
GİH  3456  BANKA ŞUBE MÜDÜRÜ                             5    10  GİH  3458  BANKA ŞUBE MÜDÜR YRD.                         2    40
GİH  3458  BANKA ŞUBE MÜDÜR YRD.                         4    25
GİH  3458  BANKA ŞUBE MÜDÜR YRD.                         5    31
                                                            ----                                                              ----
                                                              81                                                                95
    KODU    : 110404
    KURUMU  : ETİ HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLAT: MERKEZ
              I SAYILI CETVEL
-A-                                                               -B-
İPTAL EDİLEN KADROLAR                                             İHDAS EDİLEN KADROLAR
SIN  KODU  UNVAN ADI                                   DRC  ADET  SIN  KODU  UNVAN ADI                                   DRC  ADET
---  ----  ------------------------------------------  ---  ----  ---  ----  ------------------------------------------  ---  ----
GİH    60  BAŞMÜFETTİŞ                                   1     6  GİH  3490  MÜFETTİŞ                                      3     3
                                                            ----                                                              ----
                                                               6                                                                 3

              (I) SAYILI LİSTE
    KODU    : 110500
    KURUMU  : TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLAT: MERKEZ
              I SAYILI CETVEL
-A-                                                               -B-
İPTAL EDİLEN KADROLAR                                             İHDAS EDİLEN KADROLAR
SIN  KODU  UNVAN ADI                                   DRC  ADET  SIN  KODU  UNVAN ADI                                   DRC  ADET
---  ----  ------------------------------------------  ---  ----  ---  ----  ------------------------------------------  ---  ----
GİH  1411  SERMAYE PİYASASI İŞLEM MD.                    1     1  GİH   471  ELEKTRONİK FON TRANSFERİ MÜDÜRÜ               1     1
GİH  1413  FON TRANSFERİ MÜDÜRÜ                          1     1  GİH  1411  SERMAYE PİYASASI İŞLEM MD.                    1     1
GİH  2312  DIŞ İŞLEMLER OPERASYON MÜDÜRÜ                 1     1  GİH  1950  BÜRO MÜDÜRÜ                                   1     1
GİH  2381  HABERLEŞME VE ARŞİV HİZ. MD.                  1     1  GİH  2312  DIŞ İŞLEMLER OPERASYON MÜDÜRÜ                 1     1
GİH  2440  İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ                            1     1  GİH  2330  HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ                       1     1
GİH  3160  SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ                           1     1  GİH  2381  HABERLEŞME VE ARŞİV HİZ. MD.                  1     1
GİH  3340  TANITMA VE HALKLA İLİŞKİL. M.                 1     1  GİH  3160  SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ                           1     1
                                                            ----                                                              ----
                                                               7                                                                 7
    KODU    : 111100
    KURUMU  : TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLAT: MERKEZ
              I SAYILI CETVEL
-A-                                                               -B-
İPTAL EDİLEN KADROLAR                                             İHDAS EDİLEN KADROLAR
SIN  KODU  UNVAN ADI                                   DRC  ADET  SIN  KODU  UNVAN ADI                                   DRC  ADET
---  ----  ------------------------------------------  ---  ----  ---  ----  ------------------------------------------  ---  ----
GİH   610  HAM. ETÜD. VE PROJ. DAİRESİ BŞK.              1     1  GİH   410  DAİRE BAŞKANI                                 1     7
GİH   740  İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANI                    1     1
GİH   920  MUHASEBE VE MALİ İŞL. DAİ. BŞK.               1     1
GİH  1165  PERS. VE O.M. DAİRESİ BAŞKANI                 1     1
GİH  1330  SATIŞ DAİRESİ BAŞKANI                         1     1
GİH  1510  TEDARİK VE İKMAL DAİRESİ BŞK.                 1     1
GİH  1830  YATIRIM PLAN. DAİRESİ BAŞKANI                 1     1
                                                            ----                                                              ----
                                                               7                                                                 7
    KODU    : 111701
    KURUMU  : ADAPAZARI ŞEKER FABRİKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLAT: MERKEZ
              I SAYILI CETVEL
-A-                                                               -B-
İPTAL EDİLEN KADROLAR                                             İHDAS EDİLEN KADROLAR
SIN  KODU  UNVAN ADI                                   DRC  ADET  SIN  KODU  UNVAN ADI                                   DRC  ADET
---  ----  ------------------------------------------  ---  ----  ---  ----  ------------------------------------------  ---  ----
                                                                  GİH    20  GENEL MÜDÜR YARDIMCISI                        1     1
                                                            ----                                                              ----
                                                                                                                                 1

              (I) SAYILI LİSTE
    KODU    : 112903
    KURUMU  : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLAT: TAŞRA
              I SAYILI CETVEL
-A-                                                               -B-
İPTAL EDİLEN KADROLAR                                             İHDAS EDİLEN KADROLAR
SIN  KODU  UNVAN ADI                                   DRC  ADET  SIN  KODU  UNVAN ADI                                   DRC  ADET
---  ----  ------------------------------------------  ---  ----  ---  ----  ------------------------------------------  ---  ----
                                                                  GİH  3540  SİVİL SAVUNMA UZMANI                          1     4
                                                            ----                                                              ----
                                                                                                                                 4
    KODU    : 113200
    KURUMU  : T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLAT: MERKEZ
              I SAYILI CETVEL
-A-                                                               -B-
İPTAL EDİLEN KADROLAR                                             İHDAS EDİLEN KADROLAR
SIN  KODU  UNVAN ADI                                   DRC  ADET  SIN  KODU  UNVAN ADI                                   DRC  ADET
---  ----  ------------------------------------------  ---  ----  ---  ----  ------------------------------------------  ---  ----
GİH  3490  MÜFETTİŞ                                      2    11  GİH    60  BAŞMÜFETTİŞ                                   1     4
GİH  3550  SAVUNMA UZMANI                                4     1  GİH  3490  MÜFETTİŞ                                      1     7
                                                            ----                                                              ----
                                                              12                                                                11
    KODU    : 113200
    KURUMU  : T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLAT: TAŞRA
              I SAYILI CETVEL
-A-                                                               -B-
İPTAL EDİLEN KADROLAR                                             İHDAS EDİLEN KADROLAR
SIN  KODU  UNVAN ADI                                   DRC  ADET  SIN  KODU  UNVAN ADI                                   DRC  ADET
---  ----  ------------------------------------------  ---  ----  ---  ----  ------------------------------------------  ---  ----
GİH  2880  MESLEK LİSESİ MÜDÜRÜ                          1     1  GİH  3460  MÜDÜR                                         1     5
GİH  3460  MÜDÜR                                         3     5  GİH  3505  BAŞUZMAN                                      1     1
                                                                  GİH  3540  SİVİL SAVUNMA UZMANI                          2     1
                                                            ----                                                              ----
                                                               6                                                                 7

              (II) SAYILI LİSTE
    KURUM KODU: 110200
    KURUM ADI : TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLATI : MERKEZ
              II SAYILI CETVEL
-A-                                                     -B-
İPTAL EDİLEN POZİSYONUN                                 İHDAS EDİLEN POZİSYONUN
KODU  UNVAN ADI                                   ADET  KODU  UNVAN ADI                                   ADET
----  ------------------------------------------  ----  ----  ------------------------------------------  ----
 190  SİSTEM PROGRAMCISI                             5   130  UZMAN                                         40
 200  PROGRAMCI                                     10   420  UZMAN YARDIMCISI                              15
 790  MEMUR                                         40   600  ŞEF                                           15
 860  HABERLEŞME MEMURU                             10   705  KORUMA VE GÜVENLİK GRUP ŞEFİ                   3
 940  DAKTİLOGRAF                                    5  1090  KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ                  25
 960  BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                          15
 970  VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ                   21
1070  ŞOFÖR                                          5
1170  MÜHENDİS                                      10
1180  MİMAR                                         10
1380  TEKNİSYEN                                      6
1840  AŞÇI                                          10
1850  HİZMETLİ                                      15
                                                  ----                                                    ----
                                          TOPLAM   162                                            TOPLAM    98
    KURUM KODU: 110200
    KURUM ADI : TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLATI : TAŞRA
              II SAYILI CETVEL
-A-                                                     -B-
İPTAL EDİLEN POZİSYONUN                                 İHDAS EDİLEN POZİSYONUN
KODU  UNVAN ADI                                   ADET  KODU  UNVAN ADI                                   ADET
----  ------------------------------------------  ----  ----  ------------------------------------------  ----
 601  TEKNİK ŞEF                                     5   130  UZMAN                                        200
 625  BANKA ŞUBESİ ŞEFİ                             90   720  ŞEF YARDIMCISI                               250
 790  MEMUR                                        100
 800  AMBAR MEMURU                                   1
 860  HABERLEŞME MEMURU                             10
 940  DAKTİLOGRAF                                   30
 960  BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                           4
 970  VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ                    1
 980  VEZNEDAR                                      30
1070  ŞOFÖR                                          5
1170  MÜHENDİS                                       5
1180  MİMAR                                          5
1280  EKSPER                                         5
1690  HEMŞİRE                                        5
1850  HİZMETLİ                                      90
                                                  ----                                                    ----
                                          TOPLAM   386                                            TOPLAM   450
    KURUM KODU: 110407
    KURUM ADI : ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLATI : TAŞRA
              II SAYILI CETVEL
-A-                                                     -B-
İPTAL EDİLEN POZİSYONUN                                 İHDAS EDİLEN POZİSYONUN
KODU  UNVAN ADI                                   ADET  KODU  UNVAN ADI                                   ADET
----  ------------------------------------------  ----  ----  ------------------------------------------  ----
                                                         705  KORUMA VE GÜVENLİK GRUP ŞEFİ                   1
                                                        1090  KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ                   3
                                                  ----                                                    ----
                                          TOPLAM                                                  TOPLAM     4

              (II) SAYILI LİSTE
    KURUM KODU: 111701
    KURUM ADI : ADAPAZARI ŞEKER FABRİKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLATI : MERKEZ
              II SAYILI CETVEL
-A-                                                     -B-
İPTAL EDİLEN POZİSYONUN                                 İHDAS EDİLEN POZİSYONUN
KODU  UNVAN ADI                                   ADET  KODU  UNVAN ADI                                   ADET
----  ------------------------------------------  ----  ----  ------------------------------------------  ----
 790  MEMUR                                          1  1340  TEKNİKER                                       1
1380  TEKNİSYEN                                      1
                                                  ----                                                    ----
                                          TOPLAM     2                                            TOPLAM     1
    KURUM KODU: 112904
    KURUM ADI : BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLATI : MERKEZ
              II SAYILI CETVEL
-A-                                                     -B-
İPTAL EDİLEN POZİSYONUN                                 İHDAS EDİLEN POZİSYONUN
KODU  UNVAN ADI                                   ADET  KODU  UNVAN ADI                                   ADET
----  ------------------------------------------  ----  ----  ------------------------------------------  ----
 330  RAPORTÖR                                       1    80  BAŞKONTROLÖR                                   2
 790  MEMUR                                         20   230  AVUKAT                                         3
 940  DAKTİLOGRAF                                    4   400  KONTROLÖR YARDIMCISI                           6
1000  TAHSİLDAR                                      3   600  ŞEF                                            1
                                                        1480  BAŞTABİP                                       1
                                                  ----                                                    ----
                                          TOPLAM    28                                            TOPLAM    13
    KURUM KODU: 112904
    KURUM ADI : BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    TEŞKİLATI : TAŞRA
              II SAYILI CETVEL
-A-                                                     -B-
İPTAL EDİLEN POZİSYONUN                                 İHDAS EDİLEN POZİSYONUN
KODU  UNVAN ADI                                   ADET  KODU  UNVAN ADI                                   ADET
----  ------------------------------------------  ----  ----  ------------------------------------------  ----
 330  RAPORTÖR                                       2    50  MÜDÜR YARDIMCISI                               2
 841  ENDEKS VE FATURALAMA MEMURU                    2   600  ŞEF                                            7
 940  DAKTİLOGRAF                                    8   601  TEKNİK ŞEF                                    10
 990  MUTEMET                                        2   980  VEZNEDAR                                       3
1000  TAHSİLDAR                                     16  1160  BAŞMÜHENDİS                                    6
1100  PUANTÖR                                        1  1340  TEKNİKER                                       2
                                                        1380  TEKNİSYEN                                     10
                                                        1530  TABİP                                          5
                                                  ----                                                    ----
                                          TOPLAM    31                                            TOPLAM    45